Plynový chromatograf

Zariadenie slúži na analýzu širokého spektra matríc a v závislosti od nastavenia a vybavenia príslušenstvom identifikáciu organických, ale aj anorganických látok s vysokou citlivosťou a rozlišovacou schopnosťou. Zariadenie sa využíva na analýzy vzoriek potravín, resp. potravinárskych surovín, v ktorých sa budú zisťovať biologicky účinné látky, látky zvyšujúce hodnotu potravín, ako aj látky, ktoré ich hodnotu znižujú.