MALDI TOF MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry

Prístroj umožňuje získavanie rýchlych a presných informácií o molekulárnej veľkosti proteínov, peptidov, oligonukleotidov, nukleových kyselín a karbohydrátov; identifikácia mikroorganizmov.