S radosťou Vám oznamujeme, že 4. študijný pobyt v rámci projektu „Kvalita POTRAVÍN v digitálnom veku“ organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre a Piešťanoch v dňoch 19. – 22. marca 2024. Študijný pobyt bude spojený s   XXI. VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN“, kde bude špeciálna sekcia venovaná projektu „Kvalita potravín v digitálnom veku“ a networkingu.

PROPAGÁCIA A ŠÍRENIE PROJEKTU

Každý rok  XXI. VEDECKÁ KONFERENCIA „BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN“ zhromažďuje okolo 100 účastníkov z oblasti potravinárstva a technológie, čo dáva projektovým partnerom veľkú šancu propagovať samotný projekt „Kvalita potravín v digitálnom veku“, ako aj jeho výsledky. Účasť na konferencii nám umožní vymeniť si poznatky a skúsenosti, ako aj prispieť k šíreniu excelentnosti výskumu, otvoreniu nových možností budúcej spolupráce, posilneniu postavenia mladých výskumníkov a udržaniu nezávislosti výskumu.

WORKSHOP ELEKTRONICKÉHO OKA VO VÝSKUMNOM CENTRE AGROBIOTECH

Počas návštevy sa doktorandi a výskumní pracovníci z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Srbska zúčastnia 4. modulu z 5-modulového školenia o digitálnych metódach hodnotenia kvality potravín. Hostiteľ podľa ich odbornosti zabezpečí modul o metodike elektronického oka. Školenie budú zabezpečovať vedecko-výskumní pracovníci Výskumného centra AgroBioTech a pedagogickí pracovníci Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorí sa zaoberajú analýzou potravín a majú praktické skúsenosti s používaním zariadení na inštrumentálnu senzorickú analýzu dostupnú v AgroBioTech. Jedným z týchto nástrojov je elektronické oko, pokročilá technológia počítačového videnia. Ide o nedeštruktívnu technológiu na vyhodnotenie tvaru, veľkosti, sledovania farieb a analýzy textúry. Osobou dohliadajúcou na obsah školenia bude Dr. Jana Štefániková, ktorá sa venuje separačným a detekčným zariadeniam na báze LC a GC (HPLC-DAD, GC-FID, GC-MS) na analýzu veľmi nízkych koncentrácií environmentálnych, chemických a procesných kontaminantov alebo špecifických živín. Dr. Štefániková je skúsená vedkyňa najmä v oblasti elektronickej očnej analýzy na hodnotenie kvality syrov a pšeničného chleba s mikropráškom z hroznových jadierok.

VÝLET DO TERÉNU DO MLIEČNEHO ZÁVODU

Účastníci študijného pobytu budú mať možnosť navštíviť mliekarenský závod v Bánovciach nad Bebravou na Slovensku, kde sa zoznámia s výrobou syrov typu pasta filata.

NETWORKING EVENT – POZVÁNKA

V rámci študijnej návštevy počas konferencie „BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN“ každý z partnerov predstaví svoju digitálnu metódu hodnotenia kvality potravín, čím sa spustí networkingová časť podujatia. Networkingové stretnutie bude skvelou príležitosťou dozvedieť sa o inovatívnych metódach hodnotenia kvality potravín, vymeniť si poznatky a nadviazať cenné medziľudské vzťahy!

 

16:00 CET, 21st March, 2024, Ensana Esplanade Health Spa Hotel, 921 29 Piešťany-Kúpeľný ostrov

 

The project “FOOD Quality in Digital Age” (Grant no. 22230075) is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.