Komplexný analyzátor piva

Prístroj analyzuje rýchlo a presne vybrané parametre uvedenej komodity. Analyzátor piva pozostáva z prístroja na stanovenie hustoty, prístroja na stanovenie viskozity a prístroja na meranie alkoholu a ďalších doplnkových modulov.