Šrotovník na slad

Prístroj na hrubé a jemné mletie sladu s presne stanovenou zrnitosťou pre laboratórne analýzy sladu. Prístroj slúži pri príprave vzoriek pre bežné analýzy v laboratóriu pivovaru a je akreditovaný podľa metodiky EBC, MEBAK a IOB