Dňa 30.05.2023 nás navštívilo 31 žiakov základných škôl z Litvy, Portugalska, Turecka a Slovenska v sprievode 15 pedagógov. Témou ich mobility bolo “Math in Cooking” – vývoj moderných technológií a inovácií v potravinárstve a poľnohospodárstve. Exkurzia prebiehala v anglickom jazyku a jednotlivé laboratóriá im predstavili interní zamestnanci VC ABT: Mgr. Eva Kováčiková, PhD., Ing. Lucia Benešová, PhD., Ing. Zuzana Tóthová, Ing. Zuzana Chlebová, PhD., Ing. Patrícia Joanidis, PhD. a Ing. Jana Štefániková, PhD. 

V laboratóriu cereálnych technológií sa dozvedeli o zameraní a cieľoch výskumu, ako prebieha výskum od prvého nápadu, či podnetu, až po úspešný koniec. Zistili, prečo je matematika dôležitá i v potravinárstve a sami si urobili základné analýzy výrobku. Vlastnou skúsenosťou tak pochopili, čo sa deje s potravinou vplyvom skladovania.

Ďalej navštívili Laboratórium výživy ľudí, kde sa dozvedeli bližšie informácie o vedecko-výskumných aktivitách laboratória, o špeciálnych prístrojoch zameraných na meranie a určenie stavby ľudského tela a pomôckach používaných pri biochemických analýzach a antropometrických meraniach. Videli praktickú ukážku biochemických analýz ľudského krvného séra, konkrétne analýzu lipidového spektra.

V senzorickom laboratóriu boli žiaci oboznámení so senzorickými boxami a pravidlami hodnotenia. Následne sa zúčastnili senzorického hodnotenia troch druhov sušienok a jablkových čipsov, pripravených vo Výskumnom centre AgroBioTech ako prototypy vývoja, v rámci projektu:  Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, kód ITMS: 313011V336. Matematiku v senzorike aplikovali pri štatistickom vyhodnotení vlastných hodnotiacich hárkov.

„Program, ktorý pre nás pripravili pracovníci laboratória výrazne prispel k úspechu a odbornej úrovni krátkodobej mobility žiakov a pedagógov v Nitre. Mimoriadne kladne hodnotíme pripravenosť programu, predovšetkým praktické ukážky a ústretovosť všetkých zainteresovaných zamestnancov,“ vyjadrila sa koordinátorka projektu Mgr. Eva Berešová zo ZŠ Benkova 34 v Nitre.

Za výbornú atmosféru a spoluprácu ďakujeme.

Tím VC ABT