Zaujímavosti z výskumu realizovaného vo VC ABT

Viete, čo je IBD?

IBD (z anglického inflammatory bowel disease) predstavuje zaužívanú skratku vyjadrujúcu zápalové ochorenia tráviaceho traktu, ktoré postihujú čoraz viac populácie. Tím našich vedcov z Výskumného centra AgroBioTech a SPU sa spolu s ostatnými odborníkmi zo...

preèítajte si viac

Už ste jedli kel „nasladko“?

Niekedy stačí len trocha uletieť a nebrániť sa príprave tradičnej hlúbovej zeleniny na netradičný spôsob. Takto vznikla aj spolupráca s PaedDr. Vladom Zlatošom, PhD ., s ktorým sme v našich laboratóriách pracovali na vývoji receptúry, ktorá sa premietla do...

preèítajte si viac

Vyšiel prvý zborník vedeckých prác VC ABT

Vyšlo prvé vydanie Recenzovaného zborníka vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech. Obsahuje 11 článkov, ktoré súvisia s výskumnými činnosťami realizovanými vo Výskumnom centre AgroBioTech.  PDF verziu nájdete tu:   RECENZOVANÝ ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC...

preèítajte si viac