Zaujímavosti z výskumu realizovaného vo VC ABT

Senzorické hodnotenie ochutených medov

Všetkých študentov a zamestnancov SPU v Nitre pozývame na Senzorické hodnotenie ochutených medov, ktoré sa uskutoční v dňoch 31.5-2.6.2023 (hodnotenie bude krátke, max 30 min v rámci zvoleného dňa) v priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Vyplnením...

preèítajte si viac

Výsledky výskumu prezentujeme doma i v zahraničí

Zamestnankyne Výskumného centra AgroBioTech, ktoré pôsobia na Oddelení bioekonomiky majú za sebou úspešnú vedeckú jeseň, počas ktorej aktívne prezentovali výsledky svojich vedecko-výskumných činností na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách. V septembri sa...

preèítajte si viac

Aktuálne z projektu H2020

Vďaka projektu Horizont 2020 ID 101000501: Algae4IBD sme testovali vodné extrakty z 23 morských rias a mikrorias na minimálnu inhibičnú koncentráciu. Testované baktérie boli objednané z Nemeckej zbierky mikroorganizmov a to Bacillus cereus (DSM 31), Escherichia coli...

preèítajte si viac

Projekt BestCHEESE bol úspešne implementovaný

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa zapojilo do implementácie projektu v rámci strategických partnerstiev programu Erasmus+ pre aktivity odborného vzdelávania s názvom „Skúmanie technológie a štandardov tradičnej výroby syrov vo svetle Európskej únie,“ ktorý...

preèítajte si viac