Zaujímavosti z výskumu realizovaného vo VC ABT

Vyšiel prvý zborník vedeckých prác VC ABT

Vyšlo prvé vydanie Recenzovaného zborníka vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech. Obsahuje 11 článkov, ktoré súvisia s výskumnými činnosťami realizovanými vo Výskumnom centre AgroBioTech.  PDF verziu nájdete tu:   RECENZOVANÝ ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC...

preèítajte si viac

In vitro cytotoxicita ortuti

Pod vedením autorského kolektívu - Ing. Jana Slivková, PhD., Ing. Zuzana Kňažická, PhD. a prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre vedecká monografia s názvom In vitro cytotoxicita ortuti – Celulárne a molekulárne aspekty toxicity ortuti....

preèítajte si viac