Zaujímavosti z výskumu realizovaného vo VC ABT

Vyšiel prvý zborník vedeckých prác VC ABT

Vyšlo prvé vydanie Recenzovaného zborníka vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech. Obsahuje 11 článkov, ktoré súvisia s výskumnými činnosťami realizovanými vo Výskumnom centre AgroBioTech.  PDF verziu nájdete tu:   RECENZOVANÝ ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC...

preèítajte si viac