Zaujímavosti z výskumu realizovaného vo VC ABT

Projekt BestCHEESE bol úspešne implementovaný

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa zapojilo do implementácie projektu v rámci strategických partnerstiev programu Erasmus+ pre aktivity odborného vzdelávania s názvom „Skúmanie technológie a štandardov tradičnej výroby syrov vo svetle Európskej únie,“ ktorý...

preèítajte si viac

Viete, čo je IBD?

IBD (z anglického inflammatory bowel disease) predstavuje zaužívanú skratku vyjadrujúcu zápalové ochorenia tráviaceho traktu, ktoré postihujú čoraz viac populácie. Tím našich vedcov z Výskumného centra AgroBioTech a SPU sa spolu s ostatnými odborníkmi zo...

preèítajte si viac

Už ste jedli kel „nasladko“?

Niekedy stačí len trocha uletieť a nebrániť sa príprave tradičnej hlúbovej zeleniny na netradičný spôsob. Takto vznikla aj spolupráca s PaedDr. Vladom Zlatošom, PhD ., s ktorým sme v našich laboratóriách pracovali na vývoji receptúry, ktorá sa premietla do...

preèítajte si viac