Aktuality

Aktuality výskumného centra

Deň vedy vo VC AgroBioTech – III. ročník

Dňa 6.11.2018 sa vo Výskumnom centre AgroBioTech konal v poradí už tretí ročník Dňa vedy. V kongresovej sále centra boli počas uplynulých ročníkov prezentované aktuálne trendy a zaujímavosti z oblasti nanotechnológie či problematika poľnohospodárstva, pôdy a potravín... prečítajte si viac

DEŇ VEDY VC ABT 2018

Srdečne pozývame zamestnancov a študentov SPU v Nitre na podujatie DEŇ VEDY VC ABT 2018, ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2018 o 13:00 hod. v priestoroch VC ABT (Kongresová sála). Tešime sa na Vašu... prečítajte si viac

Zasadala Rada Výskumného centra Agrobiotech

Za účasti členov Rady Výskumného centra AgroBioTech, gestorov laboratórií a pozvaných hostí sa 14. júna uskutočnilo riadne zasadnutie Rady VC ABT, na ktorom boli prezentované informácie zamerané na nasledujúce monitorovacie obdobie projektu Vybudovanie výskumného... prečítajte si viac

Kuba má záujem o naše skúsenosti

Zástupcovia vedenia našej univerzity  prijali 17. apríla na pôde špičkového výskumného centra AgroBioTech  delegáciu,  vedenú veľvyslankyňou Kuby na Slovensku, J. E. Yamilou Soniou Pita Montes. Boli  v nej zástupcovia spoločnosti PROXENTA Cuban Investments, a. s., na... prečítajte si viac

DNA day vo VC AgroBioTech

Srdečne pozývame zamestnancov a študentov SPU v Nitre na podujatie DNA Day , ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 o 13:00 hod. v priestoroch VC ABT (Kongresová sála). Cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových objavov spojených s genetikou je... prečítajte si viac