Aktuality

Aktuality výskumného centra

Zasadala Rada Výskumného centra Agrobiotech

Za účasti členov Rady Výskumného centra AgroBioTech, gestorov laboratórií a pozvaných hostí sa 14. júna uskutočnilo riadne zasadnutie Rady VC ABT, na ktorom boli prezentované informácie zamerané na nasledujúce monitorovacie obdobie projektu Vybudovanie výskumného... prečítajte si viac

Kuba má záujem o naše skúsenosti

Zástupcovia vedenia našej univerzity  prijali 17. apríla na pôde špičkového výskumného centra AgroBioTech  delegáciu,  vedenú veľvyslankyňou Kuby na Slovensku, J. E. Yamilou Soniou Pita Montes. Boli  v nej zástupcovia spoločnosti PROXENTA Cuban Investments, a. s., na... prečítajte si viac

DNA day vo VC AgroBioTech

Srdečne pozývame zamestnancov a študentov SPU v Nitre na podujatie DNA Day , ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 o 13:00 hod. v priestoroch VC ABT (Kongresová sála). Cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových objavov spojených s genetikou je... prečítajte si viac