Myslíme na budúcnosť

Vybudovanie Výskumného centra AgroBioTech
predstavuje dôležitý nástroj
na posilnenie vedeckej základne
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre

Viac informácií

Prezentačné video Výskumného centra Agrobiotech

Cena za transfer technologií na Slovensku: Ocenenie v kategórii Inovátor/Inovátorka získala doc. T. Bojňanská

Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 aktuálne ocenila to najlepšie. Už po piatykrát poukázala na to, že vedecká práca má výraznú aj svoju praktickú rovinu, a že výsledky výskumu majú jasný cieľ – bežnú prax. Ocenenie v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA získala doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre.

Viac informácií

Výskumné centrum AgroBio Tech SPU v Nitre vzniklo v rámci riešenia dopytovo-orientovaného projektu „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“ ITMS 26220220180, ktorý je jedným z výskumných univerzitných projektov realizovaných z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Strategickým cieľom projektu bolo vybudovať komplexné, výskumné, inovačné a kompetenčné regionálne centrum v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotechnológie a bioenergetiky. Projekt sa realizoval v období apríl 2013 – november 2015.

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

EU    OPVAV

Výskumné centrum Agrobiotech: Nové perspektívy pre agropotravinárstvo

PARTNERI PROJEKTU

Unikátnymi partnermi stojacimi za zrodom projektu výstavby a uvedenia do života Výskumného centra AgroBioTech sú tri dôležité inštitúcie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

ikona-telefon +421 37 641 41 11

fax-256 +421 37 641 55 99

ikona-email  agrobiotech@uniag.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

ikona-telefon +421 37 640 81 11

fax-256 +421 37 640 80 20

ikona-email  ukf@ukf.sk

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Adresa: Akademická 2, 950 07 Nitra

ikona-telefon  +421 37 694 34 09

fax-256  +421 37 733 66 60

ikona-email  ugbr@savba.sk