Myslíme na budúcnosť

Centrum je úzko zamerané na prepojenie
vzdelávania, vedy a výskumu s praxou
a bude mať reálny vplyv na regionálnu
zamestnanosť či lepšiu kvalitu života ľudí.
Viac informácií

Prezentačné video Výskumného centra Agrobiotech

Prezentačný deň vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech ponúkol propagáciu výsledkov výskumu

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre bol dňa 20. apríla 2017 2. ročník Prezentačného dňa vedy VC ABT. Cieľom podujatia bola verejná prezentácia výsledkov výskumu a výskumných zámerov odborných riešiteľov alebo vedeckých tímov s možnosťou popularizácie získaných výsledkov.

Viac informácií

Výskumné centrum AgroBio Tech SPU v Nitre vzniklo v rámci riešenia projektu „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“ ITMS 26220220180, ktorý bol je jedným spomedzi výskumných univerzitných projektov realizovaných z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Výskumné centrum Agrobiotech: Nové perspektívy pre agropotravinárstvo

PARTNERI PROJEKTU

Unikátnymi partnermi stojacimi za zrodom projektu výstavby a uvedenia do života Výskumného centra AgroBioTech sú tri dôležité inštitúcie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

ikona-telefon +421 37 641 41 11

fax-256 +421 37 641 55 99

ikona-email  agrobiotech@uniag.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

ikona-telefon +421 37 640 81 11

fax-256 +421 37 640 80 20

ikona-email  ukf@ukf.sk

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Adresa: Akademická 2, 950 07 Nitra

ikona-telefon  +421 37 694 34 09

fax-256  +421 37 733 66 60

ikona-email  ugbr@savba.sk