Aktuality

Aktuality výskumného centra

7. ročník ANIMAL BIOTECHNOLOGY

V priestoroch AgroBioTechu sa 6.2.2020 uskutočnil 7. ročník Medzinárodnej zimnej školy s názvom ANIMAL BIOTECHNOLOGY, ktorú organizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Výskumné centrum Agrobiotech. Hlavná...

preèítajte si viac

Vyšiel newsletter v rámci projektu POWER4BIO

Projekt POWER4BIO vydalo svoj prvý newsletter, ktorý nájdete na: https://archive.newsletter2go.com/?n2g=im0rctaf-ag1kpjlz-xn2. Cieľom projektu je umožniť  regiónom EÚ maximalizovať využívanie svojich miestne dostupných surovín pre biomasu. Projekt zahŕňa desať...

preèítajte si viac

Vyšiel prvý zborník vedeckých prác VC ABT

Vyšlo prvé vydanie Recenzovaného zborníka vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech. Obsahuje 11 článkov, ktoré súvisia s výskumnými činnosťami realizovanými vo Výskumnom centre AgroBioTech.  PDF verziu nájdete tu:   RECENZOVANÝ ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC...

preèítajte si viac

AgroBioTech nadväzuje kontakty aj vo Fínsku

Naša kolegyňa Mgr. Jana Bilčíková sa zúčastnila 31. ročníka konferencie EAIE, ktorá sa konala 23.9-27.9.2019 v Helsinkách. V rámci konferencie sa zamerala predovšetkým na získanie informácií o možnostiach spolupráce v oblasti výskumu, na nadviazanie nových a...

preèítajte si viac

ABT súčasťou otvorenia akademického roka na SPU

Výskumné centrum AgroBioTech bolo počas slávnostného otvorenia 67. akademického roka na SPU v Nitre spomenuté hneď dvakrát. Prvá zásluha patrí Dr. Ing. Miroslave Požgajovej, ktorej rektorka doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., udelila Cenu za publikáciu s najvyšším...

preèítajte si viac

Demo Deň v rámci projektu EIT Food Hub

Dňa 19.9.2019 o 9:00 sa vo Výskumnom centre AgroBioTech uskutoční DEMO DEŇ - súťaž startapistov v agropotravinárskom sektore v rámci EIT Food Inovation Prize 2019. 10 finalistov predstaví svoje inovatívne nápady a zabojujú o ceny 10 000 a 5 000 Eur na podporu vývoja...

preèítajte si viac

Spolupráca AgroBioTechu s Francúzskom

Zástupcovia Francúzskej Université de Technologie de Compiègne (UTC) navštívili v dňoch 24-25 Júla 2019 Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre a s riaditeľkou VC ABT, Ing. Luciou Gabríny, PhD. diskutovali o možnostiach výskumnej spolupráce. Zo strany UTC,...

preèítajte si viac