V Laboratóriu analýz biologicky cenných látok sa venujeme aj stanoveniu metyl esterov mastných kyselín (FAME). Prípravu vzoriek ako aj samotné stanovenie plynovou chromatografiou si môžete pozrieť v krátkom videu. Tieto aktivity sú potrebné pre charakterizáciu vstupných surovín na prípravu potravín s chemoprotektívnym účinkom na zdravie konzumentov.

Laboratórne činnosti boli realizované vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.