V Laboratóriu bunkovej biológie a cytogenetiky VC ABT pracoval Michal Velčic, študent tretieho ročníka Gymnázia – Piaristická spojená škola, na svojej ročníkovej práci na tému: Prooxidačné a antioxidačné vlastnosti kyseliny L-askorbovej, pod vedením Dr. Ing. Miroslavy Požgajovej, Ing. Mareka Kovára, PhD. a Ing. Mgr. Alici Navrátilovej, PhD. Po úspešnej prezentácii práce na školskom kole postúpil Michal do okresného kola stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) a práca bola zaradená do sekcie 06 Zdravotníctvo a Farmakológia. Odborná komisia okresného a krajského kola hodnotila prácu veľmi pozitívne a z prvého miesta ju posunula do celoslovenského kola. 
Počas práce v laboratóriu sa Michal zoznámil s postupmi a metódami využívanými vo vedeckom laboratóriu a ozrejmil si metodológiu výskumnej praxe.  Naučil sa pracovať s modelovým eukaryotickým organizmom, kvasinkou Schizosaccharomyces pombe, ktorá je často používaná vo vedeckých laboratóriách zameraných na štúdium základných biologických procesov. 
Michalovi Velčicovi gratulujeme k úspešnému zvládnutiu skúmanej problematiky a skvelej reprezentácii svojej školy ako aj vedeckého centra AgroBioTech v Nitre.