V Senzorickom laboratóriu Výskumného centra AgroBioTech sa v uplynulých dňoch uskutočnilo školenie uchádzačov do komisie pre senzorické hodnotenie potravín.

„Po roku sme pripravili preškolenie panelu hodnotiteľov, kde boli pozvaní hodnotitelia, ktorí sa za minulý rok aktívne podieľali na hodnotení potravín. Vzhľadom na toto kritérium, aktívne sa podieľať na hodnotení potravín, došlo ku selekcii počtu trénovaných hodnotiteľov na nasledujúce obdobie. Aby boli dodržané podmienky stanovených cieľov, boli v roku 2023 prizvaní zamestnanci SPU v Nitre, ktorí nás oslovili, že by mali záujem byť v komisii trénovaného panelu hodnotiteľov a v roku 2022 sa tréningu nezúčastnili. Celkovo sa na akcii zúčastnilo 22 zamestnancov a študentov z SPU v Nitre. V rámci školenia došlo k niekoľkým zmenám a úpravám v testoch, takže naši hodnotitelia si museli potrápiť svoje zmysly. Môžeme ale konštatovať, že všetci zúčastnení splnili požiadavky a stávajú sa členmi trénovaného panelu hodnotiteľov.“ hovorí tím Senzorického laboratória.

Ukážky testov a priebeh školenia si môžeme pozrieť v našej fotogalérii.

Táto aktivita je realizovaná vďaka finančnej podpore projektu č. 18-GASPU-2021 „Moderné postupy a technológie zvyšujúce kvalitu vybraného sous-vide potravinového modelu“ Grantovej agentúry SPU v Nitre a vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projektDopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.