Názov a sídlo žiadateľa

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Zodpovedný riešiteľ

Ing. Jana Štefániková, PhD.

Kód projektu

18-GASPU-2021

Názov projektu

Moderné postupy a technológie zvyšujúce kvalitu vybraného sous-vide potravinového modelu

Akronym

Sous-vide

Miesto realizácie projektu

Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

Grantová agentúra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre GA SPU/2021/1

Zameranie projektu

Zdravé potraviny a životné prostredie, produktová línia: Postupy a technológie zvyšujúce kvalitu a výživovú hodnotu potravín

Trvanie

6/2021 – 5/2024

Výška financovania

8500 EUR

Ciele projektu

Projekt je zameraný na nové postupy prípravy potravinárskych výrobkov metódou sous-vide s využitím rastlinných silíc za účelom zvýšenia kvality vybraných výrobkov, náhrady syntetických prídavných látok, predĺženia trvanlivosti, obohatenia o zdraviu prospešné látky a zo zreteľom na výrobu senzoricky atraktívnych výrobkov.

Aktuálne informácie v projekte

Metóda sous-vide predstavuje varenie potraviny vo vákuu pri nízkej teplote vo vodnom kúpeli, kedy potraviny zostávajú naďalej čerstvé a je možné ich skladovať v chladničke alebo v mraziacom boxe.

Pozornosť sa bude venovať:

  • podrobnej charakterizácii vybraných rastlinných silíc, zahŕňajúc obsah zdraviu prospešných látok, inhibície patogénov a biologickej aktivity.
  • Vývoj nových postupov bude venovať pozornosť dvom komoditám, a to mäsovým výrobkom z hydiny a zeleninovým výrobkom.
  • Senzorická analýza bude zameraná na hodnotenie kvality a prijateľnosti nových výrobkov s využitím trénovaného panelu hodnotiteľov metódou deskriptívnej analýzy a s využitím metód spotrebiteľskej senzoriky. Okrem toho budú súčasne prebiehať aj hodnotenia výrobkov s využitím moderných e-systémov.

Projekt bol schválený na obdobie 36 mesiacov a počas jeho trvania vás budeme informovať o priebežných výsledkoch.

Na fotkách je možné vidieť plánovanú prístrojovú infraštruktúru projektu.

Priebežné plnenie stanovených cieľov: