Zborník SPLPVV 2023

 

Riešitelský kolektív projektu GASPU odpublikoval svoje výsledky v recenzovanom zborníku vedeckých prác, ktorý vydáva Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy (SSPLPVV) pri Slovenskej akadémii vied.

Príspevky si môžete prečítať tu: