V tomto týždni prebiehalo v priestoroch nášho výskumného centra AgroBioTech preškolenie trénovaného panelu hodnotiteľov. Jedným z testov bola poradová skúška farebných roztokov, ktorej prípravu môžete vidieť na videjku. 👩‍🔬🔬👨‍🔬🧪