Vo štvrtok 7. apríla 2022 naše Výskumné centrum AgroBioTech navštívili žiaci tretieho ročníka z Gymnázia v Žiline. Exkurziou ich sprevádzali naše zamestnankyne Ing. Patrícia Martišová, PhD. a Ing. Jana Štefániková, PhD.

Študentov na úvod privítala riaditeľka VC ABT Ing. Lucia Gabríny, PhD. a popriala im príjemne strávené chvíle. Nasledovali prezentácie o činnosti Výskumného centra a úvod do Senzorickej analýzy. V rámci prednášok boli odprezentované aj čiastkové výsledky projektov podporených GA SPU agentúrou (14-GASPU-2021, 18-GASPU-2021). Nasledovalo otestovanie si vlastných zmyslov priamo v Senzorickom laboratóriu, kde si študenti vrátane pani profesorky vyskúšali skúšky na overenie farbocitu, rozlíšenie farebných prechodov, hodnotenie textúry ale aj rozlišovanie pachov a určovanie základných chutí. V závere bola odprezentovaná aj inštrumentálna senzorická analýza, v rámci ktorej boli prezentované výsledky našej práce získané pomocou e-nosa a e-jazyka.

Študentom ďakujeme za návštevu, prejavený záujem o naše dosiahnuté výsledky a úprimné nadšenie z praktických ukážok školenia pre hodnotiteľov.

Nižšie môžete vidieť printscreen príspevku, ktorí napísali študenti z Gymnázia v Žiline o návšteve v našom Výskumnom centre. Príspevok s fotogalériou je možné nájsť na stránke Gymnázia v sekcii Novinky: 
https://gymza.edupage.org/news/#news-727