Projekty GA SPU

Moderné postupy a technológie zvyšujúce kvalitu vybraného sous-vide potravinového modelu

Stanovenie modulačného účinku vybraných bioaktívnych látok a endokrinných disruptorov na steroidogénnu dráhu v adrenokortikálnej nádorovej bunkovej línii NCI-H295R

Modrozelená infraštruktúra ako základ klimatickej adaptácie hospodárenia s pôdou v poľnohospodárskej a urbanizovanej krajine

Hodnotenie ultraštrukturálnych a funkčných zmien ľudských adrenokarcinomových buniek NCI-H295R in vitro exponovaných rizikovými a biologicky aktívnymi látkami

Vplyv environmentálnej kontaminácie na celkové a reprodukčné zdravie hospodárskych zvierat