Rada VC ABT

prof. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD. (Oddelenie agrobiológie)

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (Oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie)

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (Oddelenie bioekonomiky)

doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (Oddelenie biosystémového inžinierstva)

prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (Oddelenie biotechniky a modelovania krajiny)

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (Oddelenie technológií potravín a biotechnológie)

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (Rektorka)

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (Prorektor pre výskum)

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (Zástupkyňa Transferového centra)