KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez doleuvedené kontakty.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

Riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email tatiana.bojnanska@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4901

Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

Vedecká tajomníčka Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email zuzana.knazicka@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4903

Ing. Lucia Grešová, PhD.

Vedeckovýskumný zamestnanec Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email lucia.gresova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4902

Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická

Administratívna pracovníčka Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email zuzana.duricka@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4904

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

ikona-telefon +421 37 641 41 11

fax-256 +421 37 641 55 99

ikona-email  agrobiotech@uniag.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

ikona-telefon +421 37 640 81 11

fax-256 +421 37 640 80 20

ikona-email  ukf@ukf.sk

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Adresa: Akademická 2, 950 07 Nitra

ikona-telefon  +421 37 694 34 09

fax-256  +421 37 733 66 60

ikona-email  ugbr@savba.sk


Pridajte sa k nám na Facebooku

Napíšte nám

6 + 9 =