Riaditeľ a Sekretariát VC ABT

Kontakty

Ing. Lucia Gabríny, PhD. – Riaditeľka VC ABT

Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická – Administratívne oddelenie VC ABT

Ing. Ivana Lichnerová, PhD. – Administrácia projektov

Ing. Kamila Ondrášová, PhD.

Ing. Eva Ďurčanská, PhD.