Útvar výskumných činností

Analytická chémia:

Ing. Jana Lakatošová, PhD.

Ing. Ivona Jančo, PhD.

Experimentálna biológia:

Ing. Mária Tirpáková, PhD.

Ing. Martin Massányi, PhD.

Mgr. Eva Kováčiková, PhD.

Mikroskopické a spektroskopické metódy:

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

Ing. Lenka Kuželová, PhD.

Mikrobiológia:

Mgr. Petra Borotová

Molekulárna biológia a genetika:

RNDr. Veronika Fialková, PhD.

Ing. Ivana Speváková, PhD.

Ing. Lucia Klongová

Mgr. Jana Bilčíková

Ing. Lucia Urbanová, PhD.

Ing. Michal Ďuračka, PhD.

Ing. Silvia Farkasová, PhD.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

 

Technológie potravín:

Mgr. Veronika Šimora

Ing. Patrícia Joanidis, PhD.

Katarína Mániová

Ing. Dušan Straka

Ing. Lucia Benešová, PhD.

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Výživa ľudí:

Ing. Zuzana Chlebová, PhD.

Ekonomické štúdie a spotrebiteľské správanie:

Ing. Kristína Predanócyová, PhD.

Biotechnika a modelovanie krajiny:

Ing. Jakub Pagáč, PhD.

MSc. Fahime Nikseresht, Ph.D.

Agrobiológia:

MSc. Samuel Adamec

Externí pracovníci:

Ing. Patrik Jurčišin

Ing. Monika Szabóová, PhD.