Servisné laboratóriá

Infraštruktúra

Sterilizačná miestnosť

 • Sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu SF 260
 • Autokláv veľkoobjemový VAPOUR-Line 135-M
 • Autokláv maloobjemový VAPOUR-Line 80-M
 • Autokláv maloobjemový VAPOUR-Line 80-M

Lyofilizačná miestnosť

 • Umývačka lab.skla,Lyofilizátor
 • Labor. Umývačka skla G 7893
 • Lyofilizátor LyQuest Plus- 55 ECO

Destilovňa, úprava vody

 • Systém na produkciu ultračistej vody Synergy UV
 • Destilačný prístroj Rodem 6/30 – KZP
 • Prečerpávacie zariadenie Wilo Stratos G5/1-9

Dekontaminačná miestnosť

 • Autokláv 1 Vapour – Line 135 – M
 • Dekontaminátor vzduchu GM60WA

Váhovňa

 • Predvážky PCB 1000-1
 • pH meter 4 Agilent 3200P

Kultivačná miestnosť

 • Inkubátor s pretrepávaním 3031
 • Inkubátor s pretrepávaním 3031
 • Inkubátor pre spracovanie mikrobiolog.kultúr IPP
 • Inkubátor pre spracovanie mikrobiolog.kultúr IPP
 • Klimatizačný box s riaden.teplptou a vlhkosťou HPP
 • Klimatizační CO2 box ICH 110

Miestnosť pre chladiace zariadenia

 • Hlbokomraziaci box 2 REVCO UxF30086V – 4 kusy
 • Mraznička 2 G5216 + WHM4611 – 2 kusy

Miestnosť pre technické plyny

 • Dewarove nádoby – veľké CryolCyl- 230 – 2 kusy
 • Dewarova nádoba – malá XSS – 13/6 – 6 kusov

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

Servisné laboratóriá sú tvorené komplexom miestností zariadených a vybavených infraštruktúrou potrebnou na realizáciu podporných a servisných činností: dekontaminačná miestnosť, destilovňa, úprava vody, kultivačná miestnosť, lyofilizačná miestnosť, miestnosť pre chladiace zariadenie, miestnosť pre tekutý dusík, sklad chemikálií, sterilizátorovňa, umyváreň skla a balenie, váhovňa, miestnosť pre separáciu vzoriek, sklad skla a laboratórnych potrieb. Servisné laboratóriá sú k dispozícii pre všetky participujúce laboratória ako pomocné priestory, ktoré sú spoločne využívané odbornými riešiteľmi VC ABT.

Riešené projekty

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)