Service laboratories

 

Infrastructure

 

Sterilizačná miestnosť

 • Sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu SF 260
 • Autokláv veľkoobjemový VAPOUR-Line 135-M
 • Autokláv maloobjemový VAPOUR-Line 80-M
 • Autokláv maloobjemový VAPOUR-Line 80-M

Lyofilizačná miestnosť

 • Umývačka lab.skla,Lyofilizátor
 • Labor. Umývačka skla G 7893
 • Lyofilizátor LyQuest Plus- 55 ECO

Destilovňa, úprava vody

 • Systém na produkciu ultračistej vody Synergy UV
 • Destilačný prístroj Rodem 6/30 – KZP
 • Prečerpávacie zariadenie Wilo Stratos G5/1-9

Dekontaminačná miestnosť

 • Autokláv 1 Vapour – Line 135 – M
 • Dekontaminátor vzduchu GM60WA

Váhovňa

 • Predvážky PCB 1000-1
 • pH meter 4 Agilent 3200P

Kultivačná miestnosť

 • Inkubátor s pretrepávaním 3031
 • Inkubátor s pretrepávaním 3031
 • Inkubátor pre spracovanie mikrobiolog.kultúr IPP
 • Inkubátor pre spracovanie mikrobiolog.kultúr IPP
 • Klimatizačný box s riaden.teplptou a vlhkosťou HPP
 • Klimatizační CO2 box ICH 110

Miestnosť pre chladiace zariadenia

 • Hlbokomraziaci box 2 REVCO UxF30086V – 4 kusy
 • Mraznička 2 G5216 + WHM4611 – 2 kusy

Miestnosť pre technické plyny

 • Dewarove nádoby – veľké CryolCyl- 230 – 2 kusy
 • Dewarova nádoba – malá XSS – 13/6 – 6 kusov

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

Service laboratories include following rooms: decontamination room, distillery, water treatment room, cultivation room, freeze-drying room, refrigeration room, liquid nitrogen room, chemical store, sterilization plant, glass cleaner and packaging, weighing machine, sample separation room and glass warehouse; laboratory needs. Service laboratories serve for all participating laboratories as auxiliary facilities, which are jointly used by RC ABT specialist investigators. They form the basis for scientific and research activities, as they provide the opportunity to carry out support activities for all professional investigators.

Riešené projekty

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)