Laboratórium tukov a olejov

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Experimentálna produkcia repkového, slnečnicového, sójového a ľanového oleja,
  • analýzy vstupných surovín a oleja,
  • stanovenia obsahu tuku v olejnatých semenách, obilninách a výrobkoch z obilnín,
  • stanovenia množstva hrubej vlákniny (celulóza, hemicelulóza) v olejnatých semenách, obilninách, výrobkoch z obilnín a strukovín,
  • analýza oxidačnej stability tukov a olejov, a tiež výrobkov obsahujúcich tuk – výsledky sú dôležité z hľadiska skladovania (dĺžka skladovania, vlhkosť), technologického použitia (využitie olejov na studenú, teplú kuchyňu), a tiež aj z nutričného hľadiska (zastúpenie mastných kyselín).

Riešené projekty

VEGA 1/0411/17 Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADN Characterization of bioactive compounds from Monascus purpureus fermented different cereal substrates [elektronický zdroj] / Eva Ivanišová ..[et al.]. — ilustr., tab. — Popis urobený 15.5.2017. — Projekt č. 26220220180. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 183-189, online. — 10.5219/722.

2. AEC Technological and biological properties selected kinds of Slovakia wines / Eva Ivanišová .. [et al.]. — ilustr. — AgroBioTech 26220220180, VEGA 1/0611/14. In: Environmental influence on the food quality and human health. — 1st ed.. — 235 s.. — 978-83-7996-409-3 (brož). — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. — s. 18-28.

3. AED Benefits and risks of pasta enriched by exotic spices / Eva Ivanišová .. [et al.]. — tab. – This work co-funded by the European Community project no 26220220180 : Building the research centre „AgroBioTech“. In: Biodiversity after the Chernobyl accident. — 1st ed.. — 276 s.. — 978-80-552-1494-8 (brož.). — Nitra : Slovak Agricultural University, 2016. — s. 121-126.