Laboratórium bunkovej biológie a cytogenetiky

Vedúca laboratória

 

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

Spolupracujúce inštitúcie

 

Katedra genetiky a plemenárskej biológie, SPU v Nitre: Ing. Alica Navrátilová, PhD.

Katedra fyziológie rastlín, SPU v Nitre: Ing. Marek Kovár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra genetiky

Slovenská akadémia vied, Centrum Biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Max F. Perutz Laboratories vo Viedni, Rakúsko

Pohľad na laboratórium

 

Infraštruktúra

Výskumné ciele laboratória

 

  • Sledovanie vplyvu toxických prvkov, ako sú Cd, Ni a Al alebo potravinových a environmentálnych kontaminantov na základné životné prejavy všetkých živých organizmov, ktoré zahŕňajú rast buniek, bunkovú morfológiu, reguláciu segregácie chromozómov počas bunkového cyklu
  • Determinácia antioxidačného statusu organizmu v prostredí zaťaženom vplyvom toxických prvkov a testovanie predpokladaných pozitívnych účinkov biologicky aktívnych látok, ako je napríklad kyselina askorbová, v boji proti toxickému pôsobeniu kontaminantov
  • Analýza a charakteristika bunkových obranných mechanizmov na molekulárnej úrovni

Schematické znázornenie intoxikácie populácie environmentálnymi kontaminantami ako sú napríklad ťažké kovy, cez potravinový reťazec

Projekty laboratória

APVV-22-0294 – Funkčná analýza TOR signálnej dráhy v regulácii abiotického stresu v kvasinke Schizosaccharomyces pombe

VEGA 1/0583/23 – Odpoveď organizmu na environmentálny stres závislá od signalizácie TORC2 kinázového komplexu

12-GASPU-2021– Zmiernenie toxického účinku akrylamidu pôsobením biologicky aktívnych látok,

Účasť na projektoch

ITMS2014+ 313011V336 (Drive4SIFood) – dôsledky potravinových kontaminácií na molekulárnej úrovni

ITMS2014+ 313012P694 (Frost) – determinácia toxicity akrylamidu na živé organizmy

ITMS2014+ 313011W580 (Uranos) – analýza antioxidačnej kapacity organizmu ako dôsledok stresových podmienok životného prostredia

APVV-19-0598testovanie vplyvu extraktu hlivy ustricovej na živé organizmy stresované kontamináciou životného prostredia

Najnovšie publikácie

Navrátilová, A., Kovár, M. and Požgajová, M., 2021. Ascorbic acid mitigates cadmium-induced stress, and contributes to ionome stabilization in fission yeast. Environmental Science and Pollution Research28(12), pp.15380-15393. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11480-x

Požgajová, M., Navrátilová, A., Šebová, E., Kovár, M. and Kačániová, M., 2020. Cadmium-Induced Cell Homeostasis Impairment is Suppressed by the Tor1 Deficiency in Fission Yeast. International journal of molecular sciences21(21), p.7847. https://doi.org/10.3390/ijms21217847

Pozgajova, M., Navratilova, A., Arvay, J., Duranova, H. and Trakovicka, A., 2020. Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. Journal of Environmental Science and Health, Part B55(2), pp.166-173. https://doi.org/10.1080/03601234.2019.1673613

Pozgajova, M. and Duranova, H., 2021. BIOLUMINOMETRIC ASSAY OF CELL ATP DETECTION UNDER STRESS CONDITIONS AND IN THE ASSESSMENT OF CLEANNESS OF THE FOOD PRODUCING COMPANY. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences10(5), pp.e2584-e2584. https://doi.org/10.15414/jmbfs.2584

Klongová, L.; Kovár, M.; Navrátilová, A.; Fialkova, V.; Požgajová, M. Cornus mas L. Extract-Mediated Modulations of the Redox State Induce Cytotoxicity in Schizosaccharomyces pombe. Appl. Sci. 2024, 14, 4049. https://doi.org/ 10.3390/app14104049

Požgajová, M.; Klongová, L.; Kovár, M.; Navrátilová, A. 2024. Cell Protection by Oxidative Stress Mitigation Using Substances with Bioactive Properties. In : The Power of Antioxidants – Unleashing Nature’s Defense Against Oxidative Stress (Eds: Novo Barros, A. and Santos Abraão, A.C). doi: 10.5772/intechopen.1004522

Požgajová, M.; Kovár, M.; Navrátilová, A.; Fialková, V.; Chlebová, Z. 2023. Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) ethanolic extract protects yeast cells from hyper-and hypo-glycemic stress. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. 13 (4): e9817. doi: 10.55251/jmbfs.9817

Ďúranová, H.; Šimora, V.; Ďurišová, L.; Olexiková, L.; Kovár, M.; Požgajová, M. 2023. Modifications in ultrastructural characteristics and redox status of plants under environmental stress: A review. Plants. 12 (8): 1666. doi: 10.3390/plants12081666

Navrátilová, A.; Kovár, M.; Kopčeková, J.; Mrázová, J.; Trakovická, A.; Požgajová, M. 2023. Protective effect of Aronia melanocarpa juice against acrylamide-induced cellular toxicity. Journal of Environmental Science and Health, Part B. 58 (2): 139-149. doi: 10.1080/03601234.2023.2172287

Požgajová, M.; Navrátilová, A.; Kovár, M. 2022. Curative Potential of Substances with Bioactive Properties to Alleviate Cd Toxicity: A Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19 (19): 12380. doi: 10.3390/ijerph191912380

Kovár, M.; Navrátilová, A.; Kolláthová, R.; Trakovická, A.; Požgajová, M. 2022. Acrylamide-Derived Ionome, Metabolic, and Cell Cycle Alterations Are Alleviated by Ascorbic Acid in the Fission Yeast. Molecules. 27 (13): 4307. doi: 10.3390/molecules27134307

Navrátilová, A.; Kovár, M.; Trakovická, A.; Požgajová, M. 2021. Cell homeostasis alterations induced by environmental stress. Acta Fytotechnica et Zootechnica. 24 (3): 226-232. doi: 0.15414/afz.2021.24.03.226-232

Navratilova, A.; Kovar, M.; Trakovicka, A; Pozgajova, M. 2021. Nickel induced cell impairments are negatively regulated by the Tor1 kinase in Schizosaccharomyces pombe. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 37: 165. doi: 10.1007/s11274-021-03130-2

Kovár, M.; Navrátilová, A.; Trakovická, A.; Požgajová, M. 2021. Ascorbic acid supplementation suppresses cadmium-derived alterations in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Slovak Journal of Food Sciences. 15: 423-432. doi: 10.5219/1618