Laboratórium bunkovej biológie a cytogenetiky

Vedúca laboratória

 

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

Spolupracujúce inštitúcie

 

Katedra genetiky a plemenárskej biológie, SPU v Nitre: Ing. Alica Navrátilová, PhD.

Katedra fyziológie rastlín, SPU v Nitre: Ing. Marek Kovár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra genetiky

Slovenská akadémia vied, Centrum Biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Max F. Perutz Laboratories vo Viedni, Rakúsko

Pohľad na laboratórium

 

Infraštruktúra

Výskumné ciele laboratória

 

  • Sledovanie vplyvu toxických prvkov, ako sú Cd, Ni a Al alebo potravinových a environmentálnych kontaminantov na základné životné prejavy všetkých živých organizmov, ktoré zahŕňajú rast buniek, bunkovú morfológiu, reguláciu segregácie chromozómov počas bunkového cyklu
  • Determinácia antioxidačného statusu organizmu v prostredí zaťaženom vplyvom toxických prvkov a testovanie predpokladaných pozitívnych účinkov biologicky aktívnych látok, ako je napríklad kyselina askorbová, v boji proti toxickému pôsobeniu kontaminantov
  • Analýza a charakteristika bunkových obranných mechanizmov na molekulárnej úrovni

Schematické znázornenie intoxikácie populácie environmentálnymi kontaminantami ako sú napríklad ťažké kovy, cez potravinový reťazec

Účasť na projektoch

ITMS2014+ 313011V336 (Drive4SIFood) – dôsledky potravinových kontaminácií na molekulárnej úrovni

ITMS2014+ 313012P694 (Frost) – determinácia toxicity akrylamidu na živé organizmy

ITMS2014+ 313011W580 (Uranos) – analýza antioxidačnej kapacity organizmu ako dôsledok stresových podmienok životného prostredia

APVV-19-0598testovanie vplyvu extraktu hlivy ustricovej na živé organizmy stresované kontamináciou životného prostredia

Najnovšie publikácie

Navrátilová, A., Kovár, M. and Požgajová, M., 2021. Ascorbic acid mitigates cadmium-induced stress, and contributes to ionome stabilization in fission yeast. Environmental Science and Pollution Research28(12), pp.15380-15393. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11480-x

 Požgajová, M., Navrátilová, A., Šebová, E., Kovár, M. and Kačániová, M., 2020. Cadmium-Induced Cell Homeostasis Impairment is Suppressed by the Tor1 Deficiency in Fission Yeast. International journal of molecular sciences21(21), p.7847. https://doi.org/10.3390/ijms21217847

 Pozgajova, M., Navratilova, A., Arvay, J., Duranova, H. and Trakovicka, A., 2020. Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. Journal of Environmental Science and Health, Part B55(2), pp.166-173. https://doi.org/10.1080/03601234.2019.1673613

 Pozgajova, M. and Duranova, H., 2021. BIOLUMINOMETRIC ASSAY OF CELL ATP DETECTION UNDER STRESS CONDITIONS AND IN THE ASSESSMENT OF CLEANNESS OF THE FOOD PRODUCING COMPANY. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences10(5), pp.e2584-e2584. https://doi.org/10.15414/jmbfs.2584