Zoznam záverečných prác obhájených v roku 2017

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 

Bakalárske práce

  1. Hodnotenie kvalitatívnych parametrov vybraných nápojov vyrobených na báze sladu / Michal Buday ; vedúci záverečnej práce Štefan Dráb. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  2. Úlohy a funkcie medi v samčej reprodukcii / Simona Čierna ; vedúci záverečnej práce Norbert Lukáč ; konzultant Eva Tvrdá. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  3. Využitie strukovín pri výrobe pekárskych výrobkov / Petra Ďurmeková ; vedúci záverečnej práce Helena Frančáková ; konzultant Marián Tokár. — 2017. Bakalárska práca (Bc.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  4. Liečivé rastliny – výhody a riziká vo výžive ľudí / Marek Horňák ; vedúci záverečnej práce Eva Ivanišová. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre)
  5. Rizikové prvky v jedlých divorastúcich hubách z okolia hlinikárne v Žiari nad Hronom: hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z ich konzumácie / Veronika Janeková ; vedúci záverečnej práce Radovan Stanovič ; konzultant Július Árvay. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra chémie FBP SPU v Nitre.
  6. Biologická aktivita klíčkov a naklíčených semien / Michaela Jurenková ; vedúci záverečnej práce Eva Ivanišová. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  7. Vybrané aspekty bezpečnosti a kvality sudových vín odrody Frankovka modrá / Michaela Kleinová ; vedúci záverečnej práce Martina Fikselová. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre.
  8. Vplyv extraktu mäty piepornej (Mentha piperita) na vitalitu spermií / Natália Konečná ; vedúci záverečnej práce Tomáš Slanina ; konzultant Eva Tvrdá. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre)
  9. Význam kultúrnych kvasiniek pri zachovaní odrodovej charakteristiky vína Rizling vlašský / Richard Krajčovič ; vedúci záverečnej práce Martina Fikselová. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre.
  10. Antimikrobiálna a antioxidačná aktivita konopy siatej / Mária Leitnerová ; vedúci záverečnej práce Miroslava Kačániová. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  11. Obsah ortuti v jedlých divorastúcich hubách z okolia Žiliny – hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z ich konzumácie / Dávid Majerčík ; vedúci záverečnej práce Radovan Stanovič ; konzultant Július Árvay. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra chémie FBP SPU v Nitre.
  12. Charakteristika surovín vhodných na výrobu bezlepkových potravín / Silvia Mečiarová ; vedúci záverečnej práce Helena Frančáková ; konzultant Marián Tokár. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  13. Kontroverzné funkcie železa a medi v organizme / Michal Mihaľ ; vedúci bakalárskej práce Norbert Lukáč ; konzultant Eva Tvrdá. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre
  14. Vplyv enkapsulácie na životaschopnosť probiotických baktérií / Michaela Petrovičová ; vedúci záverečnej práce Miroslava Kačániová ; konzultant Lucia Godočíková. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  15. Druhové zastúpenie mikroorganizmov pri výrobe vína Nitria / Katarína Raslavská ; vedúci záverečnej práce Attila Kántor. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  16. Výhody a riziká konzumácie kokosového oleja / Adam Šipkovský ; vedúci záverečnej práce Eva Ivanišová. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre
  17. Antioxidačné mechanizmy ochrany samčej reprodukčnej sústavy / Nikoleta Zakuťanská ; vedúci záverečnej práce Norbert Lukáč ; konzultant Eva Tvrdá. — 2017. — 44 s. : ilustr., príl., tab. ; 30 cm. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.

 

Diplomové práce

  1. Sledovanie zmien obsahu kofeínu vo vzťahu k rôznym stupňom praženia vo vybraných vzorkách kávy / Alžbeta Antalicová ; vedúci záverečnej práce Alica Bobková. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre.
  2. Vplyv Viscum album na funkčné parametre spermií králikov in vitro / Simona Baldovská ; vedúci záverečnej práce Adriana Kolesárová ; konzultant Marek Halenár. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  3. Mykotická kontaminácia vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa a sladov / Monika Barniaková ; vedúci záverečnej práce Soňa Felšöciová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  4. Bioaktívne látky v hľuzách ľuľka zemiakového / Monika Bašová ; školiteľ Janette Musilová ; konzultant Július Árvay. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra chémie FBP SPU v Nitre.
  5. Porovnanie zmyslovej kvality vybraných instantných káv jedného výrobcu z rôznych trhov pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie / Terézia Bazalová ; vedúci záverečnej práce Vladimír Vietoris. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  6. Optimalizácia produkcie melanínu baktériou Bacillus thuringiensis / Ingrida Borošová ; vedúci záverečnej práce Juraj Medo. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  7. Sladovnícky proces ako významný faktor ovplyvňujúci obsah beta-glukánov v zrne jačmeňa / Filip Bosý ; vedúci diplomovej práce Štefan Dráb. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  8. Detekcia hordeínov v odrodách jačmeňa s využitím MALDI TOF MS / Ondrej Čabák ; vedúci záverečnej práce Lukáš Hleba. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  9. Metagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojiva / Dominika Daňová ; školiteľ Juraj Medo. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  10. Vplyv rastlinných silíc na rast Penicillium commune / Lucia Dubovská ; vedúci záverečnej práce Dana Tančinová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  11. Vplyv kvercetínu na in vitro indukovanú kontamináciu králičích ejakulátov baktériou Enterococcus faecalis / Michal Ďuračka ; vedúci záverečnej práce Norbert Lukáč ; konzultant Eva Tvrdá. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  12. Biologická aktivita vybraných odrôd čučoriedky kanadskej a brusnice pravej / Dominika Ďurkáčová ; školiteľ Eva Ivanišová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  13. Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru pečene králikov / Veronika Džurňáková ; vedúci záverečnej práce Adriana Kolesárová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  14. Antibiotická rezistencia baktérií vyizolovaných z mlieka a masla / Stanislava Filčíková ; vedúci záverečnej práce Miroslava Kačániová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  15. Červená repa cviklová (Beta vulgaris sk. Conditiva) ako významná surovina pre konzervovanie / Kristína Gajdošová ; vedúci diplomovej práce Andrea Mendelová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  16. Vplyv rastlinných silíc na rast Rhizopus stolonifer / Daniela Gibaštíková ; vedúci záverečnej práce Dana Tančinová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  17. Vplyv bendiokarbamátu na vybrané biochemické parametre králikov / Zuzana Habodászová ; vedúci záverečnej práce Marcela Capcarová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre).
  18. Vplyv konzervačného média a biochemických ukazovateľov semennej plazmy na pohyblivosť spermií žrebcov / Marko Halo ; vedúci záverečnej práce Peter Massányi. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre).
  19. Pôsobenie taurínu na spermie králikov in vitro / Mário Hojčuš ; vedúci záverečnej práce Peter Massányi. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre).
  20. Fyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu Beauveria / Nikola Hricáková ; vedúci záverečnej práce Juraj Medo ; konzultant Lukáš Hleba. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  21. Vplyv bendiokarbamátu na vybrané hematologické parametre králikov / Veronika Hrivnáková ; vedúci záverečnej práce Marcela Capcarová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre)
  22. Zdravotná bezpečnosť vín odrody Sauvignon rôzneho geografického pôvodu / Barbora Hrubá ; vedúci záverečnej práce Martina Fikselová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre.
  23. Vplyv prídavku srvátkových bielkovín na kvalitu pečeňovej paštéty / Bronislava Husárová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Kročko. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre.
  24. Biologická aktivita vybraných druhov netradičných jedlých olejov / Veronika Juricová ; vedúci záverečnej práce Eva Ivanišová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  25. Syry ochutené chilli papričkou / Veronika Kaločaiová ; vedúci záverečnej práce Margita Čanigová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre.
  26. Vplyv kvercetínu na ovariálne funkcie ošípaných in vitro / Bibiana Klinerová ; vedúci záverečnej práce Adriana Kolesárová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  27. Hodnotenie kvality vybraných odrôd rajčiaka jedlého a posúdenie vplyvu sušenia na obsah bioaktívnych látok / Zuzana Kobzová ; vedúci záverečnej práce Andrea Mendelová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  28. Zdravotná bezpečnosť vín odrody Cabernet Sauvignon rôzneho geografického pôvodu / Angelika Korecová ; vedúci záverečnej práce Martina Fikselová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre.
  29. Výroba a hodnotenie jogurtov s prídavkom mliečnych bielkovín / Tamara Krolevets ; vedúci záverečnej práce Viera Ducková. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre.
  30. Vplyv studeného chmelenia na technologické parametre piva / Marek Lauro ; vedúci záverečnej práce Štefan Dráb. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  31. Vplyv epikatechínu na hematologické parametre králikov / Stanislava Lidajová ; vedúci záverečnej práce Marcela Capcarová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre).
  32. Vplyv Cannabis sativa na ovariálne funkcie ošípaných in vitro / Martin Ľupták ; vedúci záverečnej práce Adriana Kolesárová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  33. Kombuchový nápoj – potenciálny zdroj zdraviu prospešných látok / Kristína Meňhartová ; školiteľ Eva Ivanišová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  34. In vitro vplyv amygdalínu na funkčnú kompetenciu samčích reprodukčných buniek / Beáta Močáryová ; vedúci záverečnej práce Norbert Lukáč ; konzultant Eva Tvrdá. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  35. Zhodnotenie nutričnej kvality a bezpečnosti vybraného druhu trvanlivého pečiva / Dominika Mošaťová ; vedúci záverečnej práce Eva Ivanišová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  36. Vplyv vybraných kvalitatívnych parametrov na koloidnú stabilitu piva / Simona Rosinová ; vedúci záverečnej práce Štefan Dráb. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v NItre.
  37. Antibiotická rezistencia baktérií vyizolovaných z mliečnych výrobkov / Klaudia Slivovičová ; vedúci záverečnej práce Miroslava Kačániová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  38. Vplyv veku na hematologické a biochemické ukazovatele koní / Michal Strečanský ; vedúci práce Peter Massányi. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre).
  39. Možnosti postavenia vína na trhu a jeho vyhliadky propagácie / Alexandra Sztankóová ; vedúci záverečnej práce Attila Kántor. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  40. Zmeny obsahu bioaktívnych látok v jahodách / Iveta Tatárová ; vedúci záverečnej práce Janette Musilová ; konzultant Július Árvay. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra chémie FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre).
  41. Využitie menej známych druhov ovocia pri výrobe nealkoholických nápojov / Michaela Tencerová ; vedúci záverečnej práce Andrea Mendelová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  42. Obsah biologicky účinných látok a ich vplyv na antioxidačné vlastnosti čajových nápojov pripravených z rôznych druhov čajov (Camellia sinensis L.) / Ivana Tirdiľová ; vedúci záverečnej práce Radovan Stanovič ; konzultant Július Árvay. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra chémie FBP SPU v Nitre (študent FAPZ SPU v Nitre).
  43. Vplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru vaječníkov králikov / Juliana Topercerová ; vedúci záverečnej práce Adriana Kolesárová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  44. Výroba a hodnotenie kozích syrov / Jana Uhrinčaťová ; školiteľ Margita Čanigová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre.
  45. Využitie tekvice mošusovej na výrobu nealkoholických nápojov / Lucia Vargová ; vedúci záverečnej práce Andrea Mendelová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre.
  46. Hodnotenie jogurtov ochutených pohánkovým medom / Petra Viktorinová ; vedúci záverečnej práce Margita Čanigová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre.
  47. Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Geotrichum candidum / Zuzana Zoubková ; školiteľ Dana Tančinová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  48. Zmeny komunity baktérií v pôde po aplikácií herbicídov Linurex a Teridox / Klaudia Železníková ; vedúci záverečnej práce Juraj Medo. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.

 

Dizertačné práce

  1. Biologically active substances used for protection of insemination doses / Faridullah Hashim ; supervising lecturer Norbert Lukáč ; specialist Eva Tvrdá. — 2017. — Doktorandská dizertačná práca (PhD.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  2. Izolácia a charakteristika biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét a myxobaktérií využiteľných v biotechnológiách / Ivana Charousová ; vedúca záverečnej práce Soňa Javoreková. — 2017. — Doktorandská dizertačná práca (PhD.). – Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre.
  3. Identifikácia pôsobenia endokrinných disruptorov na oxidatívny status a steroidogenézu Leydigových buniek / Tomáš Jambor ; školiteľ Norbert Lukáč. — 2017. — Doktorandská dizertačná práca (PhD.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
  4. Alternative sources of rabbit stem cells / Michal Kováč ; supervising lecturer Peter Chrenek. — 2017. — Doktorandská dizertačná práca (PhD.). – Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre
  5. Effect of punicalagin on intracellular mechanisms of ovarian cells / Dagmara Packová ; supervising lecturer Adriana Kolesárová. — 2017. — Doktorandská dizertačná práca (PhD.). – Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.
Školiteľ Počet ZP ukončených v roku 2017
Norbert Lukáč 7
Eva Ivanišová 7
Adriana Kolesárová 6
Juraj Medo 4
Andrea Mendelová 4
Miroslava Kačániová 4
Štefan Dráb 4
Martina Fikselová 4
Peter Massányi 3
Marcela Capcarová 3
Dana Tančinová 3
Margita Čanigová 3
Radovan Stanovič 3
Attila Kántor 2
Janette Musilová (Július Arvay) 2
Helena Frančáková (Marián Tokár) 2
Peter Chrenek 1
Soňa Javoreková 1
Viera Ducková 1
Lukáš Hleba 1
Vladimír Vietoris 1
Spolu 21 Spolu 70

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 

Bakalárske práce

  1. Fyziologické úlohy polyfenolov v rastlinách počas environmentálneho stresu / Eliška Flimerová ; vedúci záverečnej práce Marek Kovár. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre (študent  FBP SPU v Nitre).
  2. Nedeštrukčné hodnotenie obsahu polyfenolov v rastlinách / Andrea Gráciková ; vedúci záverečnej práce Marek Kovár. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre (študent FBP SPU v Nitre).
  3. Akumulácia sekundárnych metabolitov v rastlinných explantátových kultúrach / Simona Szóradová ; vedúci záverečnej práce Angela Filová. — 2017. — Bakalárska práca (Bc.). – Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre.

Diplomové práce

  1. Akumulácia kyseliny rozmarínovej v orgánovej kultúre medovky lekárskej (Melissa officinalis L.) v podmienkach in vitro / Eva Boďová ; vedúci záverečnej práce Angela Filová. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre.
  2. Extrakcia DNA z plodov šípok vo vzťahu k procesným teplotám ich spracovania / Radka Cimermanová ; vedúci záverečnej práce Jana Žiarovská. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre (študent FBP SPU v Nitre).
  3. Analyzačné parametre 26S rRNA génu v RT-PCR analýzach brečtanu / Jana Hudecová ; vedúci záverečnej práce Jana Žiarovská. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre (študent FBP SPU v Nitre)
  4. Identifikácia retrotranspozónov v genóme skorocelu kopijovitého / Matúš Kohút ; vedúca záverečnej práce Jana Žiarovská. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre (študent FBP SPU v Nitre).
Školiteľ Počet ZP ukončených v roku 2017
Jana Žiarovská 3
Andrea Hricová SAV (Jana Žiarovská) 1*
Marek Kovár 2
Angela Filová 2
Spolu 3 Spolu 7 + 1*

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 

 

Diplomové práce

  1. Evaluation of grape yield of selected vine varieties after rejuvenation / Michal Anovčín; supervising lecturer Eduard Pintér. — 2017. — Diplomová práca (Ing.). – Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre.

Dizertačné práce

  1. Optimalizácia technologických postupov pestovania a vplyv výživy na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus) / Marcel Golian ; vedúci dizertačnej práce Alžbeta Hegedűsová ; konzultant Eva Szabová. — 2017. — Doktorandská dizertačná práca (PhD.). – Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre.
Školiteľ Počet ZP ukončených v roku 2017
Alžbeta Hegedűsová 1
Eduard Pintér 1
Spolu 2 Spolu 2

Technická fakulta

 

 

 

Bakalárske práce

  1. Zhutňovanie biomasy peletovaním / Matej Varga ; školiteľ Juraj Maga. – 2017. – Bakalárska práca (Bc) . — Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
  2. Alternatívne pohony motorových vozidiel / Jana Molnárová ; školiteľ Juraj Jablonický. –2017. Bakalárska práca (Bc) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  3. Zhutňovanie biomasy briketovaním / Filip Nuota ; školiteľ Juraj Maga. – 2017. – Bakalárska práca (Bc) . — Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre

Diplomové práce

  1. Zhodnotenie porastu a nasledného výmlatu pšenice v laboratórnych podmienkach / Michal Peniaško ; školiteľ Marek Angelovič. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
  2. Využitie alternatívnych palív v pohone automobilov / Tomáš Grman ; školiteľ Ivan Vitázek. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  3. Vplyv paliva na parametre vznetového spaľovacieho motora / Lukáš Krištiak ; školiteľ Juraj Jablonický. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  4. Sledovanie emisií NOx na vozidlách so vznetovým spaľovacím motorom / Ján Lalík ; školiteľ Juraj Jablonický. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  5. Monitorovanie kritických teplôt v automobile pomocou termovízie / Kristián Stugel ; školiteľ Ivan Vitázek. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  6. Prevádzkové testovanie prísady do benzínu / Lukáš Koleda ; školiteľ Ivan Janoško. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  7. Meranie a porovnanie reologických vlastností vybraných druhov motorových olejov / Marián Jankulár ; školiteľ Peter Hlaváč. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra fyziky TF SPU v Nitre
  8. Vplyv pôsobenia riadeného pohybu strojov po poli na infiltračnú schopnosť pôdy / Dominika Babušeková ; školiteľ Miroslav Macák. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
  9. Prevádzkové testovanie prísady do motorovej nafty / Martin Balušík ; školiteľ Ivan Janoško. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  10. Výkonové charakteristiky činnosti spaľovacieho motora / Jozef Hepner ; školiteľ Juraj Jablonický. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  11. Optimalizácia procesu transferového hlbkoťažného lisovania / Andrej Tósegi ; školiteľ Rastislav Bernát, konzultant: Ján Kyseľ. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
  12. Zhodnotenie laboratórnej techniky pri pozberovej úprave vybraných obilnín / Lenka Karabinošová. ; školiteľ Marek Angelovič. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre
  13. Hodnotenie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalín / Andrej Vallo ; školiteľ Juraj Tulík. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  14. Sledovanie technických parametrov vozidla pri aplikácii testovanej látky / Jakub Baláž ; školiteľ Juraj Jablonický. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  15. Hodnotenie vlastností precovného média hydraulického systému / Tomáš Rosival ; školiteľ Juraj Tulík. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre
  16. Analýza teplotných zmien reologických vlastností prevodových olejov / Juraj Matušica ; školiteľ Peter Hlaváč. – 2017. – Diplomová práca (Ing.) . — Katedra fyziky TF SPU v Nitre

Dizertačné práce

  1. Vplyv konštrukcie snímačov na presnosť merania elektrických vlastností sypkých potravinárskych materiálov / Tomáš Regrut ; školiteľ Zuzana Hlaváčová. — 2017. — Doktorandská dizertačná práca (PhD.). – Katedra fyziky TF SPU v Nitre
Školiteľ Počet ZP ukončených v roku 2017
Juraj Jablonický 5
Peter Hlaváč 2
Juraj Tulík 2
Ivan Janoško 2
Marek Angelovič 2
Ivan Vitázek 2
Juraj Maga 2
Zuzana Hlaváčová 1
Rastislav Bernát 1
Miroslav Macák 1
Spolu 10 Spolu 20

SAV (FBP/FAPZ)

 

 

 

 

Dizertačné práce

  1. Analýza mutagenézou indukovaných línií láskavca s dôrazom na vybrané gény súvisiace s hmotnosťou a veľkosťou semena / Michal Záhorský ; školiteľ Andrea Hricová ; školiteľ špecialista Jana Žiarovská. — 2017. — Doktorandská dizertačná práca (PhD.). – Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre (v práci uvedené Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV v Nitre).