Zoznam záverečných prác obhájených v roku 2016

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 

Bakalárske a diplomové práce

 1. Mária Štrauchová: Epikatechín a jeho účinok na zmeny aktivity pečeńových enzýmov, Katedra fyziológie živočíchov, Bakalárska práca
 2. Martina Veličová: Vybrané aspekty zdravotnej bezpečnosti sudových vín, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Bakalárska práca
 3. Ivana Vnuková: Zdravotná bezpečnosť sudových vín, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Bakalárska práca
 4. Simona Balážová: Vplyv použitia oxidu siričitého na stabilitu a senzorický profil vína vybranej odrody, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Diplomová práca
 5. Helena Krescanková: Komparatívna štúdia vybraných olivových olejov pomocou senzorického hodnotenia a inštrumentálnej analýzy,Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Diplomová práca
 6. Veronika Csölleová: Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzoricky profil vína, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Diplomová práca
 7. Andrea Kmeťová: Preferencie minerálnych vôd merané pomocou laboratórnej, spotrebiteľskej a inštrumentálnej senzorickej analýzy, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Diplomová práca
 8. Martin Nagy: Vplyv spracovania aromatickej odrody – Tramín červený na odrodový charakter vína, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Bakalárska práca
 9. Matej Uherčík: Vplyv kvasenia muštu bielej aromatickej odrody na aromatický profil vína, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Bakalárska práca
 10. Martin Sekereš: Monitorovanie kvalitatívnych parametrov skladovaného jačmeňa z hľadiska ich vplyvu na kvalitu sladu, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Diplomová práca
 11. Veronika Spišáková: Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na kvalitu fermentovaného mäsového výrobku, Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, Diplomová práca
 12. Kristína Pažmová: Porovnávacia štúdia vybraných mäsových výrobkov pomocou senzorickej analýzy a inštrumentálnych techník, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Diplomová práca

Dizertačné práce

 1. Jana Šmitalová: Vplyv mrazenia na technologickú kvalitu pekárskych výrobkov, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov,
 2. Karolina Mocko: Identifikácia technologicky významných súvislostí reologických a procesných parametrov obilných múk, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Doktorandská dizertačná práca
 3. Marek Halenár: Endokrinná a intracelulárna odozva živočíšneho systému na aplikáciu amygdalínu, Katedra fyziológie živočíchov, Doktorandská dizertačná práca
 4. Katarína Zbyňovská: Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov mykotoxínov na živočíšny organizmus, Katedra fyziológie živočíchov, Doktorandská dizertačná práca
 5. Hana Balková: Verifikácia marginálnych postupov hodnotenia v senzorickej analýze na vybraných rastlinných produktoch, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Doktorandská dizertačná práca
 6. Peter Petruška: Physiological effects of quercetin on the internal milieu of rabbits and some porcine primary reproductive functions, Katedra fyziológie živočíchov, Doktorandská dizertačná práca
 7. Miroslava Císarová: Inhibícia rastu mikroskopických húb v potravinách prírodnými látkami, Katedra mikrobiológie, Doktorandská dizertačná práca
 8. Beáta Janotová: Výskum zmien obsahu polyfenolov v ľuľku zemiakovom, Katedra chémie, Doktorandská dizertačná práca
 9. Petra Kavalcová: Výskum variability chemoprotektívnych látok v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi, Katedra chémie, Doktorandská dizertačná práca
 10. Attila Kántor: Vplyv mikroorganizmov na finálnu kvalitu vína, Katedra mikrobiológie, Doktorandská dizertačná práca

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 

Diplomové práce

 1. Erika Jakušová: Indukcia kalogenézy a dlhodobé udržiavanie kalusovej kultúry stévie cukrovej (Stevia rebaudiana ), Katedra fyziológie rastlín, Diplomová práca