Ďakujeme za rezerváciu

Späť na rezervačný formulár

Vážený pán, vážená pani,
Vaša rezevácia bola úspešná, o jej spracovaní Vás budeme informovať prostredníctvom Vášho E-mailu.

Tím Výskumného centra AgroBioTech
e-mail: agrobiotech@uniag.sk
Výskumné centrum AgroBioTech
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovenská republika