Laboratórium ekonomických štúdií

Infraštruktúra

  • IT a prezentačné vybavenie

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Výskum orientovaný na analýzu cien, produkcie, spotreby a obchodu energetických plodín,
  • analýza poľnohospodárskych a energetických politík,
  • podnikateľské analýzy (náklady, výnosy, potreba vstupov, návratnosť investícií, postavenie na trhu, vývoj trhu, konkurencia, dopad na životné prostredie a inovácie),
  • analýzy na úrovni podnikateľských subjektov pôsobiacich v bioenergetike, popularizácia problematiky o bioenergetike a mapovanie verejnej mienky,
  • ekonometrické modelovanie vývoja poľnohospodárskych trhov a vplyvov poľnohospodárskych politík.

Riešené projekty

Interreg: Danube Transnational Programme (projekt: Made in Danube)
Projekt 7 RP (609531): „NoGAP“ Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru (Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation)

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):
1. ADM Consequences of maize cultivation intended for biogas production / Zuzana Lajdová .. [et al.]. — ilustr. — 26220220180 Agrobiotech. In: Agricultural economics. — ISSN 0139-570X. — vol. 62, no. 12 (2016), p. 543-549.

2. AFC Price transmission along the food supply chain [elektronický zdroj] / Zuzana Kapustová, Jaroslav Kapusta, Peter Bielik. — ITMS Agrobiotech 26220220180. In: ICABR 2016. — 1st ed.. — online (617 s.). — 978-616-278-346-3 ICABR. — Bankok : Kasetsart University, 2016. — s. 600-608, online.

3. AFC Impact of management practices on crop production in economical and environmental context / Tatiana Svetlanská .. [et al.]. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180. In: Agrarian perspectives. — 1. vyd.. — 463 s.. — 978-80-213-2787-0 (brož.) Agrarian perspectives. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2017. — s. 382-388.

4. AFD Price analysis and competitiveness of the dairy supply chain [elektronický zdroj] / Zuzana Kapustová, Jaroslav Kapusta. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180. In: Managerial trends in the development of enterprises in globalization ERA. — 1st ed.. — online (907 s.). — 978-80-552-1739-0 Managerial trends in the development of enterprises in globalization ERA. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 618-629, online.

5. AFD Innovation in agrifood SMEs: a case study from Slovak Republic [elektronický zdroj] / Danka Moravčíková, Petra Štefeková. — ITMS 26220220180. In: Managerial trends in the development of enterprises in globalization ERA. — 1st ed.. — online (907 s.). — 978-80-552-1739-0 Managerial trends in the development of enterprises in globalization ERA. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 838-845, online.