Laboratórium aplikovanej ekológie

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Výskum ekofyziologických vlastností genotypov a produkčného potenciálu rýchlorastúcich energetických bylín a drevín využívaných na energetické účely v podmienkach juhozápadného Slovenska,
  • analyzovanie dynamiky rastu a produkcie biomasy rýchlorastúcej energetickej trávy trsteníka obyčajného (Arundo donax L.) v druhom roku po výsadbe, zhodnotenie suchej hmoty do nadzemných a podzemných orgánov na konci vegetačného obdobia, zhodnotenie vybraných ekofyziologických charakteristík listov rastlín,
  • analyzovanie dynamiky rastu a produkcie biomasy rýchlorastúcich energetických bylín a drevín pestovaných na degradovanej a potravinársky nevyužitej pôde.

Riešené projekty

GA FEŠRR č.2/2017 Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity spontánnej vegetácie.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Prčík, PhD.
GA FEŠRR č. 3/2017 Verifikácia environmentálnych a socioekonomických podmienok využitia fytoenergetiky v regiónoch na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marián Kotrla, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADM Different planting material for establishment of the Miscanthus energy grass plantation [elektronický zdroj] = Rôzny sadbový materiál pre založenia plantáže energetickej trávy Miscanthus] / Martin Prčík, Marián Kotrla. — ilustr. — Popis urobený 5.10.2016. — Slovak Research and Development Agency under the contract No. SK-SRB-2013-0031 and by the AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 3 (2016), s. 778-792, online. — 10.5513/JCEA01/17.3.1775.

2. AFD Rast a tvorba biomasy sadeníc Arundo donax pestovaných na juhozápadnom Slovensku [elektronický zdroj] : Seedlings growth and biomass production of Arudo donax cultivated in southwest Slovakia / Žaneta Pauková, Zuzana Jureková. — ITMS 26220220180, VEGA 1/0767/17. In: Fast-growing trees and plants growing for energy purposes. — 1st ed.. — 1 CD-ROM [80 s.]. — 978-80-552-1738-3 Fast-growing trees and plants growing for energy purposes. — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. — [7] s.