Laboratórium analýz biomasy pre bioenergetiku

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Skúmanie pôsobenia biologických, technických a výrobných faktorov na výslednú kvalitu vyrobených tuhých biopalív,
  • výskum vzťahov medzi vlastnosťami použitej biomasy pri výrobe tuhých biopalív a fyzikálno-mechanickými a energetickými vlastnosťami získaných produktov,
  • výskum zhutňovania konope na energetické účely.

Riešené projekty

– Príprava metodiky výskumu technológie sejby a zberu energetickej rastliny láskavca (Amaranthus) v spolupráci so (CBRB SAV Nitra) a VPP Kolíňany

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADM Effect of drill machine operating speed on quality of sowing and biomass yield / Juraj Maga, Koloman Krištof. — ilustr. — ITMS 26220220180. In: Agronomy Research. — ISSN 1406-894X. — vol. 15, no. 4 (2017), s. 1674-1685.