Detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV - Arborétum Mlyňany

Ústav ekológie lesa SAV vznikol v roku 1983 z Pobočky pre výskum lesných ekosystémov Centra biologicko-ekologických vied SAV. Sídlom ústavu je Zvolen a súčasný názov má od 1.7.1987. Organizačne k nemu patria Pobočka biológie drevín v Nitre a Výskumná stanica na Starých horách. Možno povedať, že začiatky ústavu siahajú až do rokov 1894-1898, kedy bolo založené Arborétum Mlyňany a Ústredná výskumná lesnícka stanica, neskoršie Lesnícke laboratórium SAV v Bratislave (1954).

Plán činností
Evidencia vzoriek