Laboratórium explantátových kultúr

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Kvantifikácia základných fyziologických procesov, rastovo-vývinové zmeny na úrovni bunky, pletív a orgánov explantátových kultúr rastlín a drevín,
  • identifikácia a lokalizácia anatomicko-morfologických zmien orgánov od diferenciácie v podmienkach in vitro po adaptáciu regenerantov na zmenené podmienky pestovania,
  • komplexné štúdium liečivých rastlín a prírodných zdrojov liečiv (taxonomické štúdie, rastlinné biotechnológie, sekundárne metabolity), hľadanie spojenia medzi funkciou sekundárnych produktov a primárnym metabolizmom, pôsobenie faktorov prostredia na tieto procesy.

Riešené projekty

VEGA 2/0072/16 Biologicky aktívne látky vo vybraných druhoch okrasných drevín rodu Magnolia
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Angela Filová, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. AAB Ginko dvojlaločné (Ginko biloba L.) : genomická štúdia a kultúrne rozšírenie na Slovensku / Katarína Ražná, Pavel Hrubík; recenzenti Ľubica Feriancová, Svetlana Gáperová. — 1. vyd. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — 92 s. : ilustr., tab. ; 25 cm + 1 CD-ROM. — Vydané s podporou Výskumného centra AgroBioTech vybudovaného v rámci projektu ITMS 26220220180. — ISBN : 978-80-552-1594-5 (brož.).

2. ADE Improved taxanes production in callus cultures of Taxus baccata L. / Angela Filová, Eleonóra Krivosudská. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180. In: Research journal of agricultural science. — ISSN 2066-1843. — vol. 49, no. 1 (2017), s. 3-11.

3. ADE Significance of the osmotic adjustment of soybean (Glycine max L.) selected genotypes during increasing drought conditions / Angela Filová, Eleonóra Krivosudská. — ilustr., tab. — AgroBioTech 2622022180. In: Research journal of agricultural science. — ISSN 2066-1843. — vol. 49, no. 1 (2017), s. 188-195.

4. ADF Physiological responses of genotypes soybean to simulated drought stress [elektronický zdroj] / Eleonóra Krivosudská, Angela Filová. — ilustr., tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 24.01.2017). — Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, ITMS kód 26220220180. In: Acta fytotechnica et zootechnica. — ISSN 1336-9245 (online). — vol. 19, no. 4 (2016), s. 157-162, online. — 10.15414/afz.2016.19.04.157-162.

5. AED Akumulácia vybraných sekundárnych metabolitov medovky lekárskej (Melissa officinalis L.) v podmienkach in vitro [elektronický zdroj] / Angela Filová, Eleonóra Krivosudská. — tab. — Projekt „AgroBioTech“, ITMS kód 26220220180. In: Záhradníctvo 2016. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM [258 s.]. — 978-80-552-1538-9. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 45-51, CD-ROM.

6. AED Význam použitia inokulantu pri pestovaní sóje [elektronický zdroj] / Eleonóra Krivosudská, Angela Filová. — grafy. — Projekt ITMS 26220220180. In: Záhradníctvo 2016. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM [258 s.]. — 978-80-552-1538-9. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 147-153, CD-ROM.

7. AED Markéry miRNA v analýzach adaptácie rastlín na rádioaktívnu kontamináciu = MiRNA markers in the analyses of plants adaptation on radioactive contamination / Katarína Ražná .. [et al.]. — grafy, tab. — Vedecká publikácia vznikla s podporou projektu APVV-0231-11 a Výskumného centra AgroBioTech vybudovaného v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech ITMS 262220220180. In: Biodiversity after the Chernobyl accident. — 1st ed.. — 276 s.. — 978-80-552-1494-8 (brož.). — Nitra : Slovak Agricultural University, 2016. — s. 204-208.

8. AFC Plant in vitro cultures: a potential rich source of therapeutically importan tphenolic compounds / Angela Filová, Eleonóra Krivosudská. — Abstrakt článku sa nachádza na s. 11-12 v zborníku abstraktov. — ITMS 26220220180. In: Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania. — 1. wyd.. — 480 s.. — 978-83-945311-2-6 (brož.) Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania. — Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2017. — s. 434-441.

9. AFD Effect of the culture medium and biotic stimulation on taxane production in Taxus baccata L. in vitro cultures = Vplyv kultivačného média a biostimulácie na produkciu taxánov v in vitro kultúre Taxus baccata L. / Angela Filová. — garfy, ilustr., tab. — Projekt „AgroBioTech“, ITMS kód 26220220180. In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016. — 1. vyd.. — 255 s.. — 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. — Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. — s. 82-89.

10. AFD Micro propagation as an important factor in the growth and development of Miscanthus species [elektronický zdroj] / Angela Filová, Martin Prčík, Marián Kotrla. — ilustr., tab. — SK-SRB-2013-0031, ITMS 26220220180. In: Agro-energy for sustainable agriculture and rural development. — 1st ed.. — 1 CD-ROM (72 s.). — 978-80-552-1584-6 Agro-energy for sustainable agriculture and rural development. — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 24-30, CD-ROM.

11. AFG Bioactive compounds and in vitro biological activity of explantats Euphrasia rostkoviana Hayne / Angela Filová. — Abstrakt s rovnakým názvom bol uverejnený v zborníku abstraktov pod názvom: Plant functioning under environmental stress, s ISBN 978-83-86878-32-1 na s. 30. — „AgroBioTech“, ITMS kód: 26220220180. In: Acta physiologiae plantarum. — ISSN 0137-5881. — vol. 38 (2016), [1] s.

12. AFG Understanding physiological responses of genotypes soybean on water stress / Angela Filová, Eleonóra Krivosudská. — Abstrakt s rovnakým názvom bol publikovaný v zborníku Plant functioning under environmental stress, s ISBN 978-83-86878-32-1 na s. 78. — „AgroBioTech“, ITMS kód: 26220220180. In: Acta physiologiae plantarum. — ISSN 0137-5881. — vol. 38 (2016), [1] s.

13. AFG Methyl jasmonate induced over production of secondary metabolites in Taxus baccata callus cultures / Angela Filová. — Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, ITMS 26220220180. In: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. — ISSN 0001-5296. — vol. 58, no. 2 (2016), s. 47.

14. AFG MicroRNA analysis of flax (Linum usitatissimum L.) genotypes in regard to alpha-linolenic acid content [elektronický zdroj] / Katarína Ražná, Lucia Hlavačková. — Názov z web stránky (stav zo dňa 09.11.2016). – This work has been supported by European Community under project no 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech“ and by the project of Slovak Research and Development Agency APVV-0740-11 Understanding of Plant Adaptation in the Radioactive Chernobyl Area. In: Plant breeding : the art of bringing science to life. — 1st ed.. — online (426 s.). — 978-3-906804-22-4 EUCARPIA. — Zürich : Eidgenössische Technische Hochschule, 2016. — S. 269, online.