Laboratórium experimentálnej botaniky

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Riešenie otázok identifikácie a zastúpenia jednotlivých taxónov rodu Prunus (slivka) v biokoridoroch poľnohospodárskej krajiny,
  • výskum a determinácia autochtónnych taxónov rodu Cotoneaster (skalník) na Slovensku pomocou metód observačnej botaniky, molekulárnej biológie, cytometrie a cytoembryológie,
  • identifikácia nejasného taxonomického komplexu Cotoneaster, objasnenie spôsobov reprodukcie.

Riešené projekty

VEGA 1/0083/16 Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

VEGA 1/0731/14 Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie.
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. RNDR. Tibor Baranec, CSc. (projekt bol ukončený)

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. AFD Cenologické nároky skalníka matranského (Cotoneater matrensis) v NPR Zoborská lesostep (pohorie Tríbeč) = Coenotic afinity of Cotoneaster matrensis in the Zoborská lesostep National Nature Reserve (Tribeč MTS.) / Pavol Eliáš, Ľuba Ďurišová, Tibor Baranec. — ilustr., tab. — VEGA č. 1/0731/14, VEGA 1/0083/16, AgroBioTech 26220220180. In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016. — 1. vyd.. — 255 s.. — 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. — Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. — s. 65-70.

2. AFD Vitalita peľu hybridných taxónov rodu Prunus L. = Pollen viability of hybridogenous taxa in genus Prunus L. / Ľuba Ďurišová, Michal Žabka, Tibor Baranec. — ilustr., tab. — VEGA č. 1/0731/14, VEGA 1/0083/16, AgroBioTech 26220220180. In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016. — 1. vyd.. — 255 s.. — 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. — Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. — s. 47-53.