Predseda Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave prof. Ing. Jozef Golian, Dr., dňa 12. decembra 2016 ocenil v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2016, vedeckovýskumného pracovníka Ing. Zuzanu Kňažickú, PhD. z pracoviska Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre.

V konkurencii najlepších prác z univerzít Slovenska ocenená získala II. miesto v sekcii Poľnohospodárske vedy s názvom článku: Endocrine disruptive effects of cadmium on steroidogenesis: Human adrenocortical carcinoma cell line NCI-H295R as a cellular model for reproductive toxicity testing od kolektívu autorov: Z. Kňažická, Z. Forgacs, J. Lukáčová, S. Roychoudhury, P. Massányi & N. Lukáč. Článok bol publikovaný v časopise Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering.

Srdečne blahoželáme!

web11