Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na výberovú prednášku Dr. Oksany Ryabchenko, PhD. (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine) s názvom ,,Bioeconomy research approaches: experience and potential“, ktorá sa uskutoční dňa 9. februára 2016 o 10:00 h v kongresovej sále VC AgroBioTech.

 

Bioeconomy as a challanage of nowadays! Functioning of agriculture and economy under new circumstances – experiences from abroad.

Dr. Oksana Ryabchenko, PhD.