Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísal do registra úžitkový vzor s názvom Spôsob monitorovania jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla od pôvodcov Ing. Mário Szabó, PhD., prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD., Ing. Tomáš Polonec, PhD. a Mgr. Milan Gombík.

Technické riešenie úžitkového vzoru monitorovanie intenzitu brzdenia a rozbehu na základe informácií o počte stlačení brzdového pedála spolu so záznamom rýchlosti a času prostredníctvom snímača polohy brzdového pedála, GPS modulu a záznamovej jednotky.

Navrhnuté riešenie je zaujímavé tým, že systémom vieme presne vyhodnotiť ako vodič jazdí, jeho rozbiehanie či brzdenie, akceleráciu, deceleráciu, brzdenie prevádzkovou brzdou alebo motorom, dodržiavanie dopravných predpisov v oblasti rýchlosti, chyby v správaní vodiča a štýle jazdy.

 

Detailne zobrazenie kompletného úžitkového vzoru nájdete v databáze Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky:

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/40-2014