We think of the future

The Centre is thoroughly focused on linking
education, science and research with practice
and will have a real impact on regional
employment and better quality of life.
More informations

Research Centre ABT IPGB SAS in Nitra

The research activities of scientific staff of both laboratories are focused on application of different biotechnological methods to obtain new genotypes and fast production of valuable species of crop plants and forest trees with the aim to contribute to food safety policy in our country.

More information

Research Centre ABT CPU in Nitra

The primary goal of the Laboratory of Molecular Biology is to understand biological processes in the bone tissues and its diseases, with the ultimate aim on estimation of genetic variability of specific human and animal traits.

The Laboratory of Embryotechnology explores new options in nucleologenesis and in vitro production and evaluation of embryos used in biomedical research.

More information
O projekte

Prepojenie s praxou

Výskumné centrum AgroBio Tech je jedným spomedzi výskumných univerzitných projektov realizovaných z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
Centrum je úzko zamerané na prepojenie vzdelávania, vedy a výskumu s praxou a bude mať reálny vplyv na regionálnu zamestnanosť či lepšiu kvalitu života ľudí.

Realizácia tohto výskumného projektu bola podporená sumou viac ako 26 miliónov eur. Finančné prostriedky určené na vybudovanie výskumného centra AgroBioTech pochádzajú z eurofondov (22.4 mil. eur), zo štátneho rozpočtu (2.6 mil. eur) a z pokladnice samotného realizátora projektu (1.3 mil. eur), resp. z finančných zdrojov univerzity.

Research Centre Agrobiotech: New perspectives for agrofood industry

Partners

Unikátnymi partnermi stojacimi za zrodom projektu výstavby a uvedenia do života Výskumného centra AgroBioTech sú tri dôležité inštitúcie.

Slovak University of Agriculture in Nitra

Adress: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

ikona-telefon +421 37 641 41 11

fax-256 +421 37 641 55 99

ikona-email  agrobiotech@uniag.sk

Constantine the Philosopher University in Nitra

Adress: Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

ikona-telefon +421 37 640 81 11

fax-256 +421 37 640 80 20

ikona-email  ukf@ukf.sk

The Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences

Adress: Akademická 2, 950 07 Nitra

ikona-telefon  +421 37 694 34 09

fax-256  +421 37 733 66 60

ikona-email  ugbr@savba.sk