Laboratory of experimental microbiology

 

Infrastructure

 

Laboratory of soil microbiology
(prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.)

Laboratory of experimental mycology
(prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.)

Laboratory of experimental bacteriology
(prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.)

 

 

Scientific and Research Activities of the Laboratory

 

 

Laboratory of soil microbiology

  • Solving problems focused on the importance of microorganisms and their activities in agricultural practice (mineralization activity of microorganisms in relation to plant nutrition; impact of xenobiotics, especially pesticides and fertilizers, on soil biological parameters; plant protection against pests and diseases),
  • culture analysis of entomopathogenic fungi and bacteria,
  • species composition of micro-organisms detected by second generation sequencing and routine genetic identification of bacteria and microscopic fungi isolated from soil and plants,
  • analyses aimed to restore soil fertility through microbial activity.

Laboratory of experimental mycology

  • Isolation and characterization of productive and biotechnologically relevant strains of fibrous microscopic fungi-microorganisms (actinomycetes, myxobacteria and fungi) and their metabolites, that are further tested for oxidative processes in cells and organs of animals,
  • isolation and identification of fibrous microscopic fungi causing food fatigue,
  • testing the antifungal activity of vegetable oils on food-causing isolates.

Laboratory of experimental bacteriology

  • In the area of food production, the issue is focused on the microbiological quality of food and raw materials of plant and animal origin,
  • in the field of biotechnology the issue is focused on the effect antimicrobial activity of bee products, medicinal plants, essential oils on the growth of microorganisms.

 

Projects

 

Laboratory of soil microbiology

 APVV 15-0543 Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Principal investigator: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

– APVV-15-0544 Syntetická biológia – moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií
Principal investigator: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

– VEGA 1/0305/17 Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve
Principal investigator: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

– VEGA 2/0025/15 Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu
Principal investigator: Ing. Juraj Medo, PhD. / Ing. Barta, PhD. SAV, Ústav ekológie lesa

Laboratory of experimental mycology

– KEGA 015SPU-4/2015 Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Potravinársky mykológia a Mikrobiológia potravín
Principal investigator: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

– APVV 15-0543 Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Principal investigator: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

– VEGA 1/0411/17 Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky
Principal investigator: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Laboratory of experimental bacteriology

– APVV 15-0543 Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Principal investigator: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

– APVV-15-0544 Syntetická biológia – moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií
Principal investigator: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

– VEGA 1/0411/17 Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky
Principal investigator: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

– VEGA 1/0611/14 Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkach
Principal investigator: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

– APVV-16-0244 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov
Principal investigator: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

– 05GA SPU-17 Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy
Principal investigator: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

– VEGA 1/0305/17 Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve
Principal investigator: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

Publications

Group A (category of publishing activities according to Ministry of Education of SR):

1. ABC Fungi isolated from surface sterilized wine grapes Slovak origin / Dana Tančinová .. [et al.]. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180, KEGA 015SPU-4/2015. In: Environmental influence on the food quality and human health. — 1st ed.. — 235 s.. — 978-83-7996-409-3 (brož). — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. — s. 111-135.

2. ADC Isolation, antimicrobial activity of myxobacterial crude extracts and identification of the most potent strains / Ivana Charousová, Juraj Medo, Soňa Javoreková. — ilustr. — Project no. 26220220180: Building Research Center Agrobiotech. In: Archives of Biological Sciences. — ISSN 0354-4664. — ISSN 1821-4339. — vol. 69, no. 3 (2017), s. 561-568.

3. ADC Resistance in bacteria and indirect beta-lactamase detection in E. coli isolated from Culex pipiens detected by matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry Lukáš Hleba .. [et al.]. — ilustr., tab. — VEGA 1/0611/14, European Community 26220220180. In: Journal of environmental science and health. Part B. — ISSN 0360-1234. — vol. 52, no. 1 (2017), s. 64-69.

4. ADC Soil myxobacteria as a potential source of polyketide-peptide substances / Ivana Charousová .. [et al.]. — ilustr. — Projekt č. 26220220180: Building Research Centre Agrobiotech. In: Folia microbiologica. — ISSN 0015-5632. — vol. 62 , no. 4 (2017), s. 305-315.

5. ADE Identification of lacticacid bacteria in milk and milk products with MALDI-TOF mass spectrometry / Miroslava Kačániová .. [et al.]. — ilustr. — projekt č. 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech” and VEGA 1/0411/17. In: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. — ISSN 1841-9364. — vol. 50, no. 1 (2017), s.115-120.

6. ADE The antioxidant and antimicrobial activity of essential oils against Pseudomonas spp. Isolated from fish [elektronický zdroj] / Miroslava Kačániová, Margarita Terentjeva, Nenad Vukovic, Czeslaw Puchalski, Shubhadeep Roychoudhury, Simona Kunová, Alina Kluga, Marián Tokár, Maciej Kluz, Eva Ivanišová. — tab. — Popis urobený 6.12.2017. — ITMS 26220220180, APVV-0304-12.In: Saudi Pharmaceutical Journal. — ISSN 1319-0164. — vol. 25, iss. 8 (2017), s. 1108-1116, online.

7. ADE Identification of Apis mellifera gut microbiota with MALDI-TOF MS Biotyper / Jaroslav Gasper .. [et al.]. — ilustr. — projekt č. 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech” and VEGA 1/0411/17. In: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. — ISSN 1841-9364. — vol. 50, no. 1 (2017), s. 192-196.

8. ADE Determination of spoilage yeasts in different red and white wines / Attila Kántor .. [et al.]. — ilustr., tab. — 26220220180. In: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. — ISSN 1841-9364. — vol. 49, no. 2 (2016), s. 57-65.

9. ADE Bacterial microflora of roach (Rutilus rutilus) caught in the Driksna river in Latvia / Alina Klữga .. [et al.]. — ilustr. — projekt č. 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech” a VEGA 1/0411/17. In: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. — ISSN 1841-9364. — vol. 50, no. 1 (2017), s. 259-264.

10. ADE Antibacterial activity of Melissa officinalis L., Mentha piperita L., Origanum vulgare L. and Malva mauritiana against bacterial microflora isolated from fish [elektronický zdroj] / Alina Klüga .. [et al.]. — tab. — Popis urobený 5.12.2017. — ITMS č. 26220220180, VEGA 1/0411/17.In: Advanced Research in Life Sciences. — ISSN 2543-8050. — vol. 1, no. 1 (2017), s. 75-80, online. — 10.1515/arls-2017-0013.

11. ADM Effect of vermicompost on changes in the bacterial community in maize rhizosphere [elektronický zdroj] = Vplyv vermikompostu na zmeny bakteriálneho spoločenstva v rizosfére kukurice / Eva Halenárová, Juraj Medo, Silvia Kovácsová, Ivana Charousová, Jana Maková, Jakub Elbl, Jaroslav Záhora, Soňa Javoreková. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 30.01.2017). — AgroBioTech 26220220180, VEGA 2/0025/15. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 4 (2016), s. 1033-1049, online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1808.

12. ADM Effect of fertilization on biological activity of community of soil streptomycetes [elektronický zdroj] = Ivana Charousová .. [et al.] Vplyv hnojenia na biologickú aktivitu pôdneho spoločenstva streptomycét. — ilustr., tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 30.1.2017). – Building Research Centre Agrobiotech. no. 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 4 (2016), s. 1134-1148, online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1822.

13. ADM Antimicrobial and enzymatic activity of actinomycetes isolated from soils of coastal islands / Ivana Charousová .. [et al.]. — ilustr., tab. — Project No. 26220220180: Building Research Centre Agrobiotech and by APVV-15-0543. In: Journal of advanced pharmaceutical technology and research. — ISSN 0110-5558. — vol. 8, no. 2 (2017), s. 46-51.

14. ADN Antifungal activity of lemon, eucalyptus, thyme, oregano, sage and lavender essential oils againstAspergillus niger and Aspergillus tubingensis isolated from grapes [elektronický zdroj] / Miroslava Císarová, Dana Tančinová, Juraj Medo. — ilustr., tab. — Popis urobený 23.2.2016. — Project No. 2622022 Building Research Centre ” AgroBioTech” VEGA 1/0611/14 and KEGA 015SPU-4/2015. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 83-88, online. — 10.5219/554.

15. ADN Influence of essential oils on the growth of aspergillus flavus [elektronický zdroj] / Denisa Foltinová, Dana Tančinová, Miroslava Císarová. — ilustr., tab. — Popis urobený 1.6.2017. — KEGA 05-SPU-4/2015, TMS 26220220180. — Poster uverejnený v zborníku Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs, May 16-18 2017. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 322-331, online. — 10.5219/725.

16. ADN Species of genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on grapes Slovakia origin [elektronický zdroj] / Dana Tančinová .. [et al.]. — ilustr., tab. — Popis urobený 6.7.2017. — Projekt ITMS 26220220180 , KEGA 015SPU-04/15. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 403-409, online. — 10.5219/763.

17. ADN Growth of microorganisms in the pre-fermentation tanks in the production of ethanol [elektronický zdroj] /] / Viera Michalová, Dana Tančinová. — ilustr., tab. — Popis urobený 11.8.2017. — ITMS 26220220180, KEGA 015SPU-4/2015. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 529-534, online. — 10.5219/771.

18. ADN Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on aspergillus and penicillium species in the south Slovak wine region [elektronický zdroj] / Soňa Felšöciová .. [et al.]. — tab. — Popis urobený 26.7.2017. — KEGA 015 SPU – 4/2015, ITMS 26220220180. — Poster uverejnený v zborníku Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs, May 16-18 2017. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 496-502, online. — 10.5219/789.

19. ADN Detection of mycotoxins using Maldi-TOF mass spectrometry [elektronický zdroj] / Lukáš Hleba .. [et al.]. — ilustr. — Popis urobený 6.10.2017. — APVV-0304-12, ITMS 26220220180. In: Journal of Microbiology, Biotechnology and FoodSciences. — ISSN 1338-5178. — vol. 7, no. 2 (2017), s. 181-185, online. — 10.15414/jmbfs.2017.7.2.181-185.

20. AED Changes in the content of bioactive components of chocolate due to the final steps of the technological process [elektronický zdroj] = Zmeny v obsahu bioaktívnych komponentov čokolády vplyvom finálnych krokov technologického spracovania / Lucia Godočiková, Eva Ivanišová, Miroslava Kačániová. — Agrobiotech 26220220180, VEGA 1/0411/17, ITMS 26220220115. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 76-81, CD-ROM.

21. AFD Mikrobiálne osídlenie koreňov a listov drevín s dôrazom na Gleditsia triacanthos = Microbial inhabitation of roots and leaves of woody plants with emphasis on Gleditsia triacanthos / Nikola Hricáková .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — VEGA 2/0025/15, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016. — 1. vyd.. — 255 s.. — 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. — Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. — s. 121-128.

Group B (category of publishing activities according to Ministry of Education of SR):

1. BEF Rastové charakteristiky Lactobacillus plantarum CCM 3627, ako perspektívneho štartéra pri fermentácii cereálnych substrátov / Kvetoslava Kačmárová, Dana Urminská, Peter Socha. — ilustr., tab. — Projekt AgroBioTech project ITMS 26220220180 (50%) a KEGA č. 020SPU-4/2016 (50%). In: História a súčasnosť biochémie v podmienkach SPU v Nitre. — 1. vyd.. — 121 s.. — 978-80-552-1512-9 (brož.). — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 64-69.