Dňa 24. mája 2017 zamestnanci Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre – Ing. Lucia Grešová, PhD. a Mgr. Eva Tušimová, PhD., aktívne zastupovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na workshope s názvom: ,,Thailand – Visegrád 4 Workshop on Business, Culture, R&D, Start-Up and Innovation“, ktorý bol zameraný na prezentáciu poznatkov v oblasti start-upov a inovácií v ekonomike, poľnohospodárstve, v oblasti verejného zdravia, vzdelávania, vedy a výskumu. Workshop bol organizovaný pod záštitou Univerzity Chulalongkorn (Bangkok) v spolupráci s veľvyslanectvami krajín V4 v Bangkoku. Z Thajskej strany na podujatí participovalo aj Ministerstvo obchodu Thajského kráľovstva.

Zástupcovia SPU v Nitre aktívne prezentovali výsledky práce a inovačný výskum pracoviska Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre pre zástupcov start-upovej kominity, podnikateľov, obchodných zástupcov ako aj pre študentov, výskumníkov, akademickú obec a širokú verejnosť. Počas workshopu si účastníci vymieňali skúsenosti a poznatky z obchodnej politiky Thajska a krajín V4, o najnovšom výskume a vývoji, start-upoch a inováciách, ktoré prispeli k lepšiemu vzájomnému porozumeniu multikultúrneho prostredia a k efektívnemu obchodnému sieťovaniu medzi Áziou a centrálnou Európou. Súčasťou pracovnej cesty boli aj rokovania o participácii v oblasti výskumu na úrovni Katedry potravinových technológií a Inovačného centra Thajskej univerzity Chulalongkorn. V rámci workshopu sa zástupcovia SR zúčastnili aj prehliadky laboratórií Potravinárskych technológií spomínanej univerzity.

Informácia o workshope bola uverejnená aj na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v Bangkoku.

bangkok1

bangkok2