V novembri 2021 boli vydané vysokoškolské skriptá s názvom „Senzorická analýza potravín“ od autorského kolektívu doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (FBP), Ing. Patrícia Martišová, PhD. (VC ABT) a Ing. Jana Štefániková, PhD. (VC ABT). Skriptá bližšie definujú problematiku senzorickej analýzy,  podmienky na prostredie senzorického hodnotenia, ďalej sú opísané jednotlivé najčastejšie používané metódy v senzorickej analýze a v závere sú spomenuté významné štatistické metódy spracovania výsledkov. Skriptá slúžia ako odporúčaná študijná literatúra pre rovnomenný predmet a je možné ich zakúpiť vo vydavateľstve SPU v Nitre. 

Zároveň vo vydavateľstve vyšli skriptá s názvom „Senzometrika a IT v potravinárstve – Návody na cvičenia PBL“ v decembri 2021. Autorský kolektív v zložení doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (FBP), Ing. Patrícia Martišová, PhD. (VC ABT) a Ing. Alexandra Tauferová, PhD. (VFU Brno) sa v tejto publikácii zaoberá spôsobmi vyhodnocovania výsledkov zo senzorickej analýzy s využitím štatistického programu R. Skriptá predstavujú náhľad do štatistického programovania a rýchlo rastúceho odvetvia štatistiky – senzometriky. 

Ku koncu roka 2021 boli taktiež vydané vysokoškolské skriptá s názvom „Výroba tradičných jedál“ od autorského kolektívu doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (FBP), Ing. Patrícia Martišová, PhD. (VC ABT). V skriptách je pozornosť venovaná najmä tradičným jedlám slovenskej kuchyne, ale aj jedlám európskych a svetových kuchýň. Ďalej je popísaná história vývoja gastronómie na Slovensku, aktuálne trendy v gastronómii a najznámejšie systémy hodnotenia reštaurácií.