Výskumné centrum ABT Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

  • Laboratóriá reprodukčnej a vývinovej biológie
  • Laboratórium molekulárneho šľachtenia rastlín (Evidencia vzoriek)

Vedecké aktivity kolektívov laboratórií Výskumného centra ABT na Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV sú orientované na aplikáciu biotechnologických metód pre rýchlu produkciu atraktívnych a hospodársky cenných druhov poľnohospodárskych plodín a drevín s cieľom zvýšenia potravinovej bezpečnosti krajiny. Výskum v oblasti systémovej biológie, genomiky a proteomiky umožní charakterizovať nové genotypy získané aplikáciou biotechnologických postupov (biotech rastliny), ako aj genetické zdroje rastlín pomocou moderných genomických a proteomických prístupov. Umožní identifikovať kľúčové komponenty dôležité pre potravinárstvo a výživu, sledovať reakciu rastlín na biotické a abiotické stresové faktory, ako aj adaptačné mechanizmy rastlín na nepriaznivé podmienky, čo v konečnom dôsledku prinesie zefektívnenie šľachtiteľského úsilia a regulovanie podmienok kultivácie rastlín tak, aby sa dosiahla maximálna a kvalitná produkcia.