Na podujatí Z regiónov do sveta, ktoré sa konalo 15. marca, sa zúčastnili aj predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, aby podporili a aktívne sa podieľali na inovatívnej spolupráci so súkromným sektorom, malými a strednými podnikmi či výrobnými spoločnosťami v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Súčasťou tohto podujatia bola aj prezentácia Výskumného centra AgroBioTech. Hostia sa zaujímali o výskumné aktivity v oblasti potravinárstva, výživy a o výsledky spolupráce univerzity s praxou.

Viac sa dočítate TU.