V oddelení bioekonomiky VC ABT bolo otvorené nové Laboratórium regionálnych a sociálnych analýz, ktoré spadá pod Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Zameranie a obsah vedecko-výskumných činností laboratória si môžete prečítať tu: http://www.agrobiotech.sk/laboratorium-regionalnych-a-socialnych-analyz/.