Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná navštívila 20. júna Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre – svoju alma mater. 

Na stretnutí s vedením univerzity a fakúlt, Výskumného centra AgroBioTech, Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, predstaviteľmi Akademického senátu SPU  sa hovorilo o konkrétnych možnostiach spolupráce SPU s ministerstvom pôdohospodárstva.

V rámci predstavenia činnosti Výskumného centra AgroBioTech sa rektor vyjadril, že snahou univerzity je robiť certifikované laboratóriá, odborné analýzy. „Slovensko potrebuje zdravé a bezpečné potraviny.Vybudovaním Výskumného centra AgroBioTech sme schopní poskytovať rôznu expertíznu činnosť, poradenstvo vývojových produktov pre sektor ako taký. Navrhujeme napr. spoločný postup získavať medzinárodné certifikáty v tom, že by sme mohli byť akreditovanými laboratóriami pre poľnohospodárske podniky – spracovateľov, pestovateľov, šľachtiteľov atď.  Poskytnúť to, čo dnes absentuje, aby naši podnikatelia, výrobcovia produktov nechodili  hľadať odborné zázemie do zahraničia. Toto prázdne miesto chceme zaplniť aj s podporou ministerstva.“ Matečná na margovýskumuzdôraznila, že Slovensko potrebuje aplikovaný výskum. „Potrebujeme robiť špeciality, ktoré vieme prezentovať svetu. Napríklad hovorili sme o sladovníckom jačmeni, ktorý vieme veľmi dobre robiť, aj predať do iných krajín. Treba pouvažovať o certifikovanom laboratóriu v rámci VC AgroBioTech, ktorý by hovoril o potenciáli tejto plodiny,“ konštatovala ministerka.

Viac o stretnutí sa dočítate tu.