Laboratory of beverages „B“

 

Infrastructure

 

 

Scientific and Research Activities of the Laboratory

 

 

  • Research on wine production/on-going analysis of must and wine in the vinification and archiving process,
  • extraction of polyphenolic extracts from Slovak newly-bred vines,
  • use of polyphenolic extracts in the process of wine clarification, wine stabilization and archiving,
  • determination of the total carotenoids and chlorophylls in selected vegetable species and in spicy and aromatic plants,
  • evaluation of apple varieties in terms of suitability for the production of apple must,
  • evaluation of the diversion range of the ragweed from the point of view of the nutritional composition,
  • research on the determination of chlorophyll, lycopene and selected nutritional properties of tomato, pea, celery, beetroot, sweet potatoes and medicinal and aromatic plants.

 

Projects

 

KEGA 039SPU-4/2015 Inovácia technologických postupov pri intenzifikácií veľkovýrobného pestovania ovocných drevín
Principal investigator: Ing. Ján Mezey, PhD.

VEGA 1/0087/17 Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok
Principal investigator: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

GA SPU Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok
Principal investigator: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

VEGA 1/0105/14 Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín
Principal investigator: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. (projekt ukončený)

VEGA 01/0157/14 Využitie abiotických faktorov pre optimalizáciu ekologického pestovania a pozberovej biologickej udržateľnosti ovocia a zeleniny
Principal investigator: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (projekt ukončený)

KEGA 038SPU-4/2014 Rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetu Bioaktívne látky v záhradníckych produktoch
Principal investigator: Ing. Alena Andrejiová, PhD. (projekt ukončený)

Publications

 

Group A (category of publishing activities according to Ministry of Education of SR):

1. ADF Quality assessment of edible tomato varieties intended for industrial processing [elektronický zdroj] / Andrea Mendelová .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — Podporené projektom č. 26220220180: Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech. — Popis urobený 21.5.2015 Poster článku je uvedený v Book of abstracts and posters, ISBN 978-80-552-1296-8 na s. 98.In: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. — ISSN 1338-5178. — Vol. 4, special iss. 3 (2015), s. 114-117, online. — 10.15414/jmbfs.2015.4.special3.114-117.

2. AED Use of white polyethylene film to improve the skincoloring of apple fuju kiku 8 [elektronický zdroj] / Ján Mezey, Maroš Mitucha. — ilustr., tab. — This work was co-funded by European Community under project no 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech”.In: Záhradníctvo 2015. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM [302 s.]. — 978-80-552-1349-1. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. — S. 207-214, CD-ROM.

3. AED Vybrané aspekty kvality sudových vín z pohľadu spotrebiteľa = Selected quality aspects of table wines in term of consumer´s view / Martina Fikselová .. [et al.]. — grafy. — ITMS 26220220180. In: Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. — 1. vyd.. — 126 s.. — 978-80-552-1691-1 (brož.). — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 42-51.

4. AFD Priebeh kvasenia v závislosti od využitia typu kvasiniek [elektronický zdroj] = Process of fermentation depending on the use of yeasts / Peter Czako ..[et al.]. — ilustr. — Podporené projektom č. 26220220180: Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech.In: Bezpečnosť a kontrola potravín. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (196 s.). — 978-80-552-1314-9 Bezpečnosť a kontrola potravín. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. — S. 157-163, CD-ROM.

5. AFC Optimalization of plant protection possibilities against the most important apple pests [elektronický zdroj] / Ján Mezey. — ilustr. — This work was co-funded by European Community under project no 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech”.In: Horticulture in quality and culture of life. — 1st ed.. — online (860 s.). — 978-80-7509-202-1 Horticulture in quality and culture of life. — Brno : Mendel University, 2014. — S. 639-652, online.

6. AFC Kvalita vín odrody Rulandské šedé rôzneho geografického pôvodu a enogastronómia [elektronický zdroj] = Wine quality of Pinot Gris variety of different geographic origin and enogastronomy / Fikselová M. .. [et al.]. — grafy. — Práca vznikla s podporou Európskeho spoločenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech”, projekt číslo 26220220180. In: XLVI. Lenfeldovy a Höklovy dny. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (336 s.). — 978-80-7305-782-4 Lenfeldovy a Höklovy dny. — Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2016. — s. 139-144, CD-ROM.

7. AFG Piť či nepiť / Peter Chlebo, Zuzana Chlebová, Štefan Ailer. — Podporené projektom č. 26220220180: Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech a VEGA 1/0127/14.In: XXXI. mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy. — 1. vyd.. — 168 s.. — 978-80-7177-967-4 (brož.) Od vědy k praxi, od buňky k člověku. — Plzeň : Euroverlag, 2015. — S. 37.