Laboratory of Agrobiodiversity and Genetic Technologies

 

Infrastructure

 

 

Scientific and Research Activities of the Laboratory

 

 

  • Application of DNA markers – study of population molecular characteristics Hedera helix L.,
  • identification of the expression level of the Hedera helix L. genes by qRT-PCR,
  • transcriptomics of allergens,
  • application of DNA markers based on retrotransposons – characterization of hazel genome variability,
  • analyzes of the amaranth and ivy genomes using direct PCR,
  • application of molecular markers based on microRNA (miRNA) in terms of mapping the influence of stress factors on genome, intracellular and interdisciplinary plant variability, genotyping verification and authentication and creation of DNA imprint databases,
  • identification of miRNA-stress biomarkers by profiling expression of miRNA,
  • research of miRNA medicinal plants in terms of characterization of species and tissue specific miRNA molecules and their therapeutic significance,
  • metagenomic analyzes of soil substrates and settlement of plants – preparation of metagenomic libraries,
  • genomic analyzes of in vitro cultures of medicinal plants.

 

Projects

 

– VEGA 1/0083/16 Štúdium populačno – reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku.
Principal investigator: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre

– VEGA 1/0411/17 Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky.
Principal investigator: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Katedra mikrobiológie, FBP SPU v Nitre

– VEGA 2/0025/15 Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu. Principal investigator: Ing. Juraj Medo, PhD., Katedra mikrobiológie, FBP SPU v Nitre

– COST Action FA1402 Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins.

– COST CA 15223 Modifying plants to produce interfering RNA.

– APVV-Dunajská stratégia DS-2016-0051 Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transferovým proteínom.

– APVV-15-0156 Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť.
Principal investigator: doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave)

– VEGA 2/0041/16 Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového amarantu.
Principal investigator: prof. RNDr. Zdenka Gálová, PhD.

Publications

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADC Identification of Smallanthus sonchifolius in herbal tea mixtures by PCR and DART/TOF-MS methods / Jana Žiarovská .. [et al.]. — ilustr. — projekt č. 20165007, projekt č. 26220220180: “AgroBioTech”. In: Czech journal of food sciences. — ISSN 1212-1800. — vol. 34, no. 6 (2016), s. 495-502.

2. ADE Pidchody do kiľkisnogo vyznačennja 5-gidroksymetylfurfurolu v likarskych zasobach ta charčovych produktach / N. I. Gudz .. [et al.]. — Projekt no. ITMS 26110230085, ITMS 26220220180. In: Farmakom. — ISSN 2414-9195. — no.3 (2016), s. 41-45.

3. ADM Direct PCR as the platform of Hedera helix, L. genotypying without the extraction of DNA [elektronický zdroj] = Priama PCR bez použitia izolácie DNA ako platforma genotypovania Hedera helix, L. / Danka Bošeľová, Jana Žiarovská. — ilustr., tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 02.02.2017). — AgroBioTech 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 4 (2016), online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1795.

4. ADM Central and Eastern European spring pollen allergens and their expression analysis-state of the art / Jana Žiarovská, Lucia Zeleňáková. — ilustr., tab. — AgroBioTech 26220220180. In: Diversity. — ISSN 1424-2818. — vol. 8, no. 4 (2016), s. 1-11.

5. ADN Effect of DNA extraction method in the Rosa canina L. identification under different processing temperature / [elektronický zdroj] / Jana Žiarovská .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — Popis urobený 16.5.2017. — Project no. 26220220180. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 190-196, online. — 10.5219/717.

6. AED Soderžanije organičeskich kislot v plodach Ziziphus jujuba Mill. = The organic acids content in the fruit of Ziziphus jujuba Mill. / M. Ju. Karnatovskaja .. [et al.]. — grafy, ilustr. — Projekty TRIVE ITMS 26110230085, ITEBIO ITMS 26220220115, AgroBioTech ITMS 26220220180.In: Biodiversity after the Chernobyl accident. — 1st ed.. — 240 s.. — 978-80-552-1527-3 (brož.). — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 103-106.

7. AED Biochimičeskije osobennosti i lekarstvennyje svojstva kizila nastojaščego (Cornus mas L.) = Biochemical features and medical properties of cornelian cherry (Cornus mas L.) / Svitlana Klymenko .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — Projekty TRIVE ITMS 26110230085, ITEBIO ITMS 26220220115, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Biodiversity after the Chernobyl accident. — 1st ed.. — 240 s.. — 978-80-552-1527-3 (brož.). — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — S. 111-118.

8. AED Jakicť i bezpeka medu z riznych regioniv Ukrajiny = Quality and safety of honey from different regions of Ukraine / L. O. Adamčuk .. [et al.]. — ilustr., tab. — Projekt AgroBioTech. In: Biodiversity after the Chernobyl accident. — 1st ed.. — 240 s.. — 978-80-552-1527-3 (brož.). — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 10-14.

9. AFC Obsah polyfenolov a atioxidačnej aktivity tokajských esencií / Zuzana Eftimová, Jarmila Eftimová, Jan Brindza. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180 AgroBioTech. In: Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. — 1. vypusk. — 389 s.. — 978-617-7333-40-0 (brož.) Mižnarodna miždisciplinarna naukovo-praktyčna konferencija. — Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017. — s. 78-80.

10. AFD Genomická variabilita včlenení retrotranspozónov druhu Hedera helix L. = Genomic variability of retrotransposon insertions in Hedera helix L. / Danka Bošeľová, Jana Žiarovská. — ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Dendrologické dni v Arboróte Mlyňany SAV 2016. — 1. vyd.. — 255 s.. — 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. — Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. — s. 35-40.

11. AFH Flax dLUTE transposon as DNA marker / Jana Žiarovská, Veronika Lancíková, Lucia Zeleňáková, Milan Bežo. — AgroBioTech 26220220180, APVV 0740-11. In: Book of abstracts and posters of the 11th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. — 1st ed.. — 136 s.. — 978-80-552-1452-8 (brož.) Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 82