Zariadenie slúži na testovanie kvalitatívnych parametrov múk, resp. ich zmesí a je určené na komplexné reologické posúdenie medziproduktov pekárskeho a cestovinárskeho priemyslu. Umožňuje analyzovať parametre ako hydratácia, stabilita, elasticita a sila potrebná k hneteniu cesta; teplota mazovatenia a retrogradácie škrobu, úprava konzistencie aditívami; aktivita proteolytických a amylázových enzýmov a pod.