Prístroj umožňuje posúdiť kvasivú schopnosť droždia v ceste, schopnosť cesta zadržiavať kvasné plyny a poskytuje informácie aj o cukrotvornej schopnosti múky, ktorá ovplyvňuje intenzitu rozvoja kvasiniek a tým aj vývoj CO2 a objem cesta po vykysnutí.